Денежный Отчетъ Екатеринославской Уездной Земской Управы за 1912 годъ
Анотація: Книга є збіркою фінансових документів Катеринославської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1912 рік. У вигляді таблиць у книзі надані: відомості про всі оборотні кошти земської управи, про борги та невиконані грошові зобов’язання, про обов’язкові губернські збори, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства, пожертвування до благодійних фондів, загальне зведення всіх капіталів Катеринославського земства.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник финансовых документов Екатеринославской уездной земской управы за 1912 год. В виде таблиц в книге представлены: сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о долгах и невыполненных денежных обязательствах, об обязательных губернских сборах, отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства, пожертвования в благотворительные фонды, общий свод всех капиталов Екатеринославского земства.
Бібліографічний опис: Денежный отчетъ Екатеринославской уездной земской управы за 1912 годъ [Текст]. - Екатеринослав : Тип. К.А.Андрущенко, 1913. - 658 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 918
Переглянути