Постановленія Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 45-й очередной 1910 года сессіи (Съ 5 по 20 декабря 1910 года включительно)
Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у грудні 1910 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Книга містить списки учасників земських зборів, документи, розглянуті на засіданнях: доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, прохання, кошториси видатків, грошові звіти та ін.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений, докладов и других документов, рассмотренных и принятых Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии в декабре 1910г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Книга содержит списки участников земского собрания, документы заседаний, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, прошения, сметы расходов, денежные отчеты и др.
Бібліографічний опис: Постановленія Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 45-й очередной 1910 года сессіи (Съ 5 по 20 декабря 1910 года включительно) [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1911. - 356 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1007
Переглянути