Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 3-й очередной сессіи съ 5-го по 23-е января 1869

> Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у січні 1869 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить списки учасників земських зборів, документи, розглянуті на засіданнях: доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, прохання, кошториси видатків, грошові звіти та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений, докладов и других документов, рассмотренных и принятых Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии в январе 1869 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат списки участников земского собрания, документы заседаний, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, прошения, сметы расходов, денежные отчеты и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановления Екатеринославского губернского земского собрания 3-й очередной сессии с 5 по 24 декабря 1869 года. [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Правленія, 1869. - 537 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1611
Переглянути