Краєзнавча Електронна бібліотека

Журналы засъданій Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія очередной сессіи 1914 года (съ 19 по 28 января 1915 года)

> Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та звітів, що були заслухані та розглянуті на засіданнях Катеринославських губернських земських зборів у січні 1914 року. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, будівництво, охорону здоров’я, освіту, комунальне та сільське господарства, культуру, соціальні питання. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних, предводителів дворянства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и отчетов, заслушанных и рассмотренных на заседаниях Екатеринославского губернского земского собрания в январе 1914 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, строительство, здравоохранение, образование, коммунальное и сельское хозяйства, социальные вопросы. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания – губернских гласных, предводителей уездного дворянства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журналы засъданій Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія очередной сессіи 1914 года (съ 19 по 28 января 1915 года) [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губернского Земства, 1915. - 1318 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 1617
Переглянути