Краєзнавча Електронна бібліотека

Журналъ Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 15-го сентября 1915 года ( съ приложеніями)

> Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та питань, що розглядалися на засіданні надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів 1915 року. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: вибори, фінансування, транспортне будівництво, сільське господарство, культуру, соціальні питання. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних, предводителів дворянства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и вопросов, рассмотренных на заседании чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 1915 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: выборы, финансирование, транспортное строительство, сельское хозяйство, культуру, социальные вопросы. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания – губернских гласных, предводителей уездного дворянства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журналъ Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 15-го сентября 1915 года (съ приложеніями) [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губернского Земства, 1915. - 80 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1761
Переглянути