Краєзнавча Електронна бібліотека

Приложенія къ постановленіямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XXXIV очередной 1899 года сессіи съ 5-го по 18-е декабря включительно

> Анотація: Книга являє собою доповнення до постанов, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії 1899 року. Додаток містить документи щодо кожного засідання: списки учасників земських зборів, пропозиції Катеринославського губернатора, доповіді та клопотання представників губернської земської управи, а також фінансовий огляд губернії та кошториси прибутків і видатків Катеринославського земства на 1900р. Ці документи охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, торгівлю, будівництво, освіту, охорону здоров'я, культуру, благодійність, сільське господарство та промисловість.
 
Аннотация: Книга представляет собой дополнения к постановлениям, принятым Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии 1899 года. Приложения содержат документы по каждому заседанию: списки участников земского собрания, предложения Екатеринославского губернатора, доклады и ходатайства представителей губернской земской управы, а также финансовый обзор губернии и сметы доходов и расходов Екатеринославского земства на 1900 г. Эти документы охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, торговлю, строительство, образование, здравоохранение, культуру, благотворительность, сельское хозяйство и промышленность.
Бібліографічний опис: Приложенія къ постановленіямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XXXIV очередной 1899 года сессіи съ 5-го по 18-е декабря включительно [Текст]. - Екатеринославъ : Типографія Губернскаго Земства, 1900. - 1583 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1463
Переглянути