Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ о состояніи Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1891 годъ

> Анотація: Книга є звітом про роботу Катеринославської міської бібліотеки за 1891 рік, де представлені відомості про керівництво бібліотеки, бібліотечні фонди, відвідування і книговидачу, нові надходження літератури. Також надана річна фінансова звітність бібліотеки та інформація про читацькі переваги у виборі літератури і про пожертвування книг до бібліотечних фондів.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет о работе Екатеринославской городской библиотеки за 1891 год, где представлены сведения о руководстве библиотеки, библиотечных фондах, посещаемости и книговыдаче, новых поступлениях литературы, а также годовая финансовая отчетность библиотеки. Имеется интересная информация о читательских предпочтениях в выборе литературы и о пожертвованиях книг в библиотечные фонды.
Бібліографічний опис: Отчетъ о состояніи Екатеринославской городской общественной библіотеки за 1891 годъ [Текст]. - Екатеринослав : Типо-литография Губерн. Правления, 1893. - 23 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1878
Переглянути