Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 14-го августа 1892 года съ приложеніями

> Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на надзвичайному засіданні 1892 р., що було присвячено епідемії холери у Катеринославській губернії. Книга містить: журнали засідання, список присутніх на зборах, доповіді про протихолерні епідеміологічні заходи, що проводилися в губернії та про їх фінансування, статистичні відомості про захворюваність населення по повітах, а також доповіді з інших господарських питань.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на чрезвычайном заседании 1892 г., посвящённом эпидемии холеры в Екатеринославской губернии. Книга содержит: журналы заседания, список присутствующих на собрании, доклады о противохолерных эпидемиологических мероприятиях, проводимых в губернии и их финансировании, статистические сведения о заболеваемости населения в уездах, а также доклады по другим хозяйственным вопросам.
Бібліографічний опис: Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 14-го августа 1892 года съ приложеніями [Текст]. - Екатеринославъ : Типо-Литографія Губернскаго Правленія, 1892. - 39 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1448
Переглянути