Денежный Отчетъ Екатеринославской Уездной Земской Управы за 1911 годъ
Анотація: Книга є збіркою бухгалтерських документів Катеринославської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1911 рік. У вигляді таблиць у книзі надані: відомості про всі оборотні кошти земської управи, про борги та невиконані грошові зобов’язання, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства, пожертвування до благодійних фондів, загальне зведення всіх капіталів Катеринославського земства. Також додаються звіти про утримання початкових шкіл повіту за 1911 рік, про видатки на земську медицину, в’язниці, сільське господарство.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник бухгалтерских документов Екатеринославской уездной земской управы за 1911 год. В виде таблиц в книге представлены: сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о долгах и невыполненных денежных обязательствах, отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства, пожертвования в благотворительные фонды, общий свод всех капиталов Екатеринославского земства. В дополнении прилагаются отчёты о содержании начальных школ уезда за 1911 год, о расходах на земскую медицину, тюрьмы и сельское хозяйство.
Бібліографічний опис: Денежный отчетъ Екатеринославской уездной земской управы за 1911 годъ [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. К.А.Андрущенко, 1912. - 632 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1043
Переглянути