Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія XXVII Очередной сессіи Екатеринославскаго земскаго Собранія съ 3-го по 11-е декабря 1892 года съ приложеніями

> Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у грудні 1892 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить списки учасників земських зборів, документи, розглянуті на засіданнях: доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, прохання, кошториси видатків, грошові звіти та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений, докладов и других документов, рассмотренных и принятых Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии в декабре 1892 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат списки участников земского собрания, документы заседаний, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, прошения, сметы расходов, денежные отчеты и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановления XXVII Очередной сессии Екатеринославского земского Собрания с 3-го по 11-е декабря 1892 года с приложениями [Текст]. - Екатеринослав : Типо-Литография Губернского Правления, 1893. - 600 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1526
Переглянути