Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія XXV очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 5 по 14 декабря 1890 года съ приложеніями

> Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у грудні 1890 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить списки учасників земських зборів, документи, розглянуті на засіданнях: доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, прохання та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии в декабре 1890 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат списки участников земского собрания, документы заседаний, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, прошения и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановления XXV очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания с 5 по 14 декабря 1890 года [Текст] : с прилож. - Екатеринослав : Типография Губернского Правления, 1891. - 645 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1534
Переглянути