Постановленія Екатеринославскаго Уезднаго Земскаго Собранія чрезвычайной и XXXIII очередной сессій 1898 года
Анотація: Книга представляет собой сборник постановлений и других документов, рассмотренных и принятых Екатеринославским уездным земским собранием на чрезвычайной и очередной сессиях 1898 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни уездов губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат документы заседаний: списки участников земского собрания, доклады уездных управ и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, сметы расходов, денежные отчеты и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
 
Аннотация: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими повітовими земськими зборами на надзвичайній та черговій сесіях у 1898 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя повітів губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить документи, розглянуті на засіданнях: списки учасників земських зборів, доповіді повітових управ та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, кошториси видатків, грошові звіти та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
Бібліографічний опис: Постановления Екатеринославского уездного земского собрания чрезвычайной и 33 очередной сессий 1898 года [Текст]. - Никополь : Типогр. Н. М. Рабиновича, 1899. - 368 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 985
Переглянути