Постановленія Екатеринославскаго Чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 31 января по 8 февраля 1908 года съ приложеніями къ нимъ
Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на надзвичайній сесії у лютому 1908 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить документи, розглянуті на засіданнях: списки учасників земських зборів, доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, кошториси видатків, грошові звіти та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на чрезвычайной сессии в феврале 1908 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат документы заседаний: списки участников земского собрания, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, сметы расходов, денежные отчеты и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановления Екатеринославского Чрезвычайного губернского земского собрания 31 января по 8 февраля 1908 года с Приложениями к ним [Текст]. - Екатеринослав : Типография Губернского Земства, 1908. - 309 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 966
Переглянути