Краєзнавча Електронна бібліотека

Журналъ Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 27-го іюля 1916 года съ приложеніями

> Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та питань, що розглядалися на засіданні надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів 1916 року. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, транспортне будівництво, комунальне та сільське господарства, культуру, соціальні питання. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних, предводителів дворянства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и вопросов, рассмотренных на заседании чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 1916 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, транспортное строительство, коммунальное и сельское хозяйства, культуру, социальные вопросы. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания – губернских гласных, предводителей уездного дворянства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журнал Чрезвычайного Екатеринославского Губернского Земского Собрания 27-го июля 1916 года с приложениями [Текст]. - Екатеринослав : Типография Губернского Земства, 1916. - 154 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1714
Переглянути