Справочная книга "Весь Екатеринославъ". Изданіе Л.И. Сатановскаго. 1913 годъ
Анотація: Довідник містить різноманітну інформацію про життя міста Катеринослав (нині Дніпропетровськ) у 1913 році. Тут представлені історичні відомості про події губернського міста, про фінансові, промислові, сільськогосподарські та торгівельні підприємства, фабрики і заводи, про навчальні заклади, про різні міські установи - юридичні, медичні, релігійні, культурні та благодійні, про роботу транспорту, пошти і телеграфу. Цінними доповненнями до довідника є список домовласників міста, план Катеринослава і губернії із переліком усіх повітів. Вся довідкова інформація систематизована в алфавітному порядку.
 
Аннотация: Справочник содержит разнообразную информацию о жизни города Екатеринослав (ныне Днепропетровск) в 1913 году. Здесь представлены исторические сведения о событиях губернского города, о финансовых, промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятиях, фабриках и заводах, об учебных заведениях, о различных городских учреждениях – юридических, медицинских, религиозных, культурных и благотворительных, о работе транспорта, почты и телеграфа. Ценными дополнениями к справочнику являются список домовладельцев города, план Екатеринослава и губернии со списком всех волостей и уездов. Вся справочная информация систематизирована в алфавитном порядке.
Бібліографічний опис: Весь Екатеринославъ: Справочная книга [Текст]. - Екатеринославъ : Изд. Л.И.Сатановскаго, 1913. - 301 с. : ил + прил.
Відсутні сторінки: 5-12, 109-110, 123-130
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 2246
Переглянути