Краєзнавча Електронна бібліотека

Мъры къ поднятію доходности степныхъ имений. Проэктъ организаціонного плана эксплуатаціи

> Анотація: Книга є посібником з ведення сільського господарства, у якому зібрані поради з землеробства, тваринництва і рослинництва. На прикладі окремо взятого маєтку (земельної ділянки), автор ділиться своїм практичним досвідом облаштування успішного і прибуткового господарства. Книга представляє величезний історичний інтерес, адже в ній, крім опису старовинних способів обробітку землі та утримання худоби, є фотографії і технічні характеристики сільськогосподарських машин і обладнання кінця ХІХ - початку ХХ століття, а також кулінарні рецепти традиційних українських страв.
 
Аннотация: Книга представляет собой пособие по ведению сельского хозяйства, где собраны советы по земледелию, животноводству и растениеводству. На примере отдельно взятого имения (земельного участка), автор делится своим практическим опытом обустройства успешного и прибыльного хозяйства. Книга представляет огромный исторический интерес, ведь в ней, помимо описания старинных способов возделывания земли и содержания скота, есть фотографии и технические характеристики сельскохозяйственных машин и оборудования конца ХІХ – начала ХХ века, а также кулинарные рецепты традиционных украинских блюд.
Бібліографічний опис: Мъры къ поднятію доходности степныхъ имений. Проэктъ организаціонного плана эксплуатаціи [Текст] / А.А. Белокрысовъ. - Екатеринослав ъ: Тип. Л.М.Ротенберга, 1902. - 380 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1902
Переглянути