Справочная книга "Весь Екатеринославъ". Изданіе Л.И. Сатановскаго. 1915 годъ
Анотація: Довідник містить різноманітну інформацію про життя міста Катеринослав (нині Дніпропетровськ) у 1915 році. Тут представлені відомості про найважливіші події губернського міста, серед яких - відвідування Катеринослава імператором Миколою ІІ, про фінансові, промислові та торгівельні підприємства, фабрики і заводи, про навчальні заклади, про різні міські установи - юридичні, медичні, релігійні, культурні та благодійні, про роботу транспорту, пошти і телеграфу. Цінним доповненням до довідника є список мешканців міста та план Катеринослава. Вся довідкова інформація систематизована в алфавітному порядку.
 
Аннотация: Справочник содержит разнообразную информацию о жизни города Екатеринослав (ныне Днепропетровск) в 1915 году. Здесь представлены сведения о важнейших событиях губернского города, среди которых – посещение Екатеринослава императором Николаем ІІ, о финансовых, промышленных и торговых предприятиях, фабриках и заводах, об учебных заведениях, о различных городских учреждениях – юридических, медицинских, религиозных, культурных и благотворительных, о работе транспорта, почты и телеграфа. Ценным дополнением к справочнику являются список жителей города и план Екатеринослава. Вся справочная информация систематизирована в алфавитном порядке.
Бібліографічний опис: Весь Екатеринославъ: Справочная книга. XVІІ год изданія [Текст]. - Екатеринославъ : Изд. Л.И.Сатановскаго, 1915. - 316 с.
Відсутні сторінки: 109-112, 231-238
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 2040
Переглянути