Краєзнавча Електронна бібліотека

Силуэты далекого прошлого

> Анотація: Книга являє собою спогади бібліофіла Петра Васильовича Бикова про його зустрічі з відомими російськими та українськими літераторами 50-70 рр. ХІХ століття. Завдяки своїй любові до літератури та книг, автор з юності був вхожий в літературне коло Катеринослава, а пізніше - і Санкт-Петербурга, познайомився з найвідомішими людьми тієї епохи - Достоєвським, Писарєвим, Панаєвим, Бестужевим-Марлинським, Некрасовим, Лєсковим, Григоровичем і багатьма іншими. Частина спогадів присвячена членам літературного гуртка Катеринослава, т.зв. «Товариства самовдосконалення», в який входили історик і бібліограф М.Д. Мізко, белетристи М.М. Стопановський, Барановський, М.П. Баллін, В.І. Єлагін. У мемуарах також описані зустрічі автора з письменником-етнографом О. Афанасьєвим-Чужбинським, що досліджував Катеринославську губернію.
 
Аннотация: Книга представляет собой воспоминания библиофила Петра Васильевича Быкова о его встречах с известными русскими и украинскими литераторами 50-70 гг. ХІХ века. Благодаря своей любви к литературе и книгам, автор с юности был вхож в литературные круги Екатеринослава, а позже – и Санкт-Петербурга, познакомился с известнейшими людьми той эпохи – Достоевским, Писаревым, Далем, Панаевым, Бестужевым-Марлинским, Некрасовым, Лесковым, Григоровичем и многими другими. Часть воспоминаний посвящена членам литературного кружка Екатеринослава, т.н. «Общества самоусовершенствования», в который входили историк и библиограф Н.Д. Мизко, беллетристы М.М. Стопановский, Барановский, Н.П. Баллин, В.И. Елагин. В мемуарах также описаны встречи автора с писателем-этнографом А. Афанасьевым-Чужбинским, исследовавшим Екатеринославскую губернию.
Бібліографічний опис: Быков, П. В. Силуэты далекого прошлого [Текст] / П.В. Быков. - М.-Л. : Земля и фабрика, 1930. - 240 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 2588
Переглянути