Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1914 годъ

> Анотація: Книга являє собою ювілейний випуск звіту про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1914 р. У книзі надані відомості про склад та діяльність бібліотечної Ради, про рух бібліотечних фондів, про відвідування та книговидачу, про пожертвування книжок а також грошовий звіт за 1914 рік. Окремими розділами надані: статистика читання журналів та книжок вітчизняних і зарубіжних авторів, перелік періодичних видань, які передплачені бібліотекою на 1915 рік, кошторис прибутків і видатків грошових коштів на 1915 р. Книга містить також цінний додаток – Історичну записку до 25-річчя Катеринославської міської бібліотеки, де описана історія створення та розвитку цього закладу культури.
 
Аннотация: Книга представляет собой юбилейный выпуск отчета о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1914 году. В ней представлены сведения о составе и деятельности Совета библиотеки, о движении библиотечных фондов, о посещаемости и книговыдаче, о пожертвованиях книг, а также денежный отчёт за 1914 год. Отдельными разделами даны: статистика чтения журналов и книг отечественных и зарубежных авторов, список периодических изданий, выписанных библиотекой на 1915 г., смета прихода и расхода средств библиотеки на 1915 г. Книга содержит также ценное приложение – Историческую записку к 25-летию Екатеринославской городской библиотеки, где описана история создания и развития этого учреждения.
Бібліографічний опис: Отчет о состоянии Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1892, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914 гг. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1893 - 1915. - 449 (в одной обложке) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1893
Переглянути