Краєзнавча Електронна бібліотека

Сказки, пословицы и т.п., записанныя въ Екатеринославской и Харьковской губерниях

> Анотація: Збірка, єдине прижиттєве видання І. Манжури, вийшла 1890 року. У ній близько 200 казок та легенд. Редактором збірника був відомий учений О. Потебня. Більшість казок зібрано саме на Катеринославщині – у містах Катеринославі та Новомосковську, в Павлоградському (села – Кам’янка, Мануйлівка, Гупалівка, Одинківка) та Олександрівському (села –Олексіївка, Покровська, Новогригорівка, Благовіщенка, Трьомсинівка, Синьогубівка, Біляївка, Вербова) повітах. Найбільше записів казок зроблено в Олександрівському повіті (тепер Запорізька область), у самому серці Запорозького краю, у слободах, які були засновані колишніми козаками на історичній території Запорозької Січі. Фольклорні записи передають не лише вільнолюбний дух запорозького краю, а й мовний колорит, особливості вимови тих чи інших слів.
 
Аннотация: Сборник, единственное прижизненное издание И. Манжуры, вышел в 1890 году. В нем около 200 сказок и легенд. Редактором сборника был известный ученый А. Потебня. Большинство сказок собрано именно на Екатеринославщине – в городах Екатеринославе и Новомосковске, в Павлоградском (села – Каменка, Мануйловка, Гупаловка, Одинковка) и Александровском (села – Алексеевка,Покровская, Новогригорьевка, Благовещенка, Трьомсиновка, Синеогубовка, Беляевка, Вербовая) уездах. Больше всего записей сделано в Александровском уезде (теперь Запорожская область), в самом сердце Запорожского края, в слободах, основанных казаками на исторической территории Запорожской Сечи. Фольклорные записи передают не только вольнолюбивый дух запорожского края, но и речевой колорит, особенности произношения отдельных слов.
Бібліографічний опис: Сказки, пословицы и т.п., записанныя въ Екатеринославской и Харьковской губерниях [Текст] / сост. И.И.Манжура. - Харьков : Тип. К.Счасни, 1890. - 194 с.
Відсутні сторінки: 101-108
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 22.04.2021
Кількість переглядів: 2546
Переглянути