Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1913 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1913 р. У книзі надані відомості про склад та діяльність бібліотечної Ради та адміністрації, про рух бібліотечних фондів, про пожертвування книжок, про читачів та книговидачу, про роботу читальних залів (читальні), а також грошовий звіт за 1913 рік. Докладно розповідається, книги яких авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних, найчастіше були запитані читачами. У додатку надані перелік періодичних видань та Кошторис прибутків і видатків грошових коштів на 1914 рік.
 
Аннотация: Книга представляет собой письменный отчет о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1913 году. В ней представлены сведения о составе и деятельности Совета и администрации библиотеки, о движении библиотечных фондов, о пожертвованиях книг, о читателях и книговыдаче, о работе читальных залов (читальни), а также денежный отчёт за 1913 год. Подробно освещено, книги каких авторов, как отечественных, так и зарубежных, были более всего востребованы читателями. В дополнении представлены перечень периодических изданий и Смета прихода и расхода денежных средств библиотеки на 1914 год.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1896, 1897, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1913 годы [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира : Типо-Литогр. Губерн. Правления : Тип. А. І. Цеткіна и М. А. Синайского, 1900 - 1914. - 317 (под одной обложкой) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1545
Переглянути