Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1910 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1910 р. У книзі надані відомості про склад та діяльність бібліотечної Ради та адміністрації, про рух бібліотечних фондів, про пожертвування книжок, про читачів та книговидачу, про роботу читальних залів (читальні), а також грошовий звіт за 1910 рік. Докладно розповідається, книги яких авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних, найчастіше були запитані читачами. У додатку надані перелік періодичних видань та Кошторис прибутків і видатків грошових коштів на 1911 рік.
 
Аннотация: Книга представляет собой письменный отчет о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1910 году. В ней представлены сведения о составе и деятельности Совета и администрации библиотеки, о движении библиотечных фондов, о пожертвованиях книг, о читателях и книговыдаче, о работе читальных залов (читальни), а также денежный отчёт за 1910 год. Подробно освещено, книги каких авторов, как отечественных, так и зарубежных, были более всего востребованы читателями. В дополнении представлены перечень периодических изданий и Смета прихода и расхода денежных средств библиотеки на 1911 год.
Бібліографічний опис: Отчет о состоянии Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1892, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1893 - 1915. - 449 (в одной обложке) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1462
Переглянути