Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1903 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1903 р. У книзі надані відомості про склад бібліотечної Ради та адміністрації, про рух бібліотечних фондів, про пожертвування книжок, про відвідування та книговидачу, а також грошовий звіт та перелік періодичних видань, які були передплачені бібліотекою на 1904 рік. Докладно розповідається, книги яких авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних, найчастіше були запитані читачами. У додатку надані Кошторис прибутків і видатків грошових коштів на 1904 рік та Правила для відвідувачів громадської бібліотеки, що затверджені у жовтні 1900 р.
 
Аннотация: Книга представляет собой письменный отчет о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1903 году. В ней представлены сведения о составе Совета и администрации библиотеки, о движении библиотечных фондов, о пожертвованиях книг, о посещаемости и книговыдаче, а также денежный отчёт и список периодических изданий, выписанных библиотекой на 1904 год. Подробно освещено, книги каких авторов, как отечественных, так и зарубежных, были более всего востребованы читателями. В дополнении представлены Смета прихода и расхода денежных средств библиотеки на 1904 год и Правила для посетителей общественной библиотеки, утверждённые в октябре 1900 г.
Бібліографічний опис: Отчет о состоянии Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1892, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1893 - 1915. - 449 (в одной обложке) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1626
Переглянути