Шевченко : окончание
Анотація: Продовження статті Корнія Івановича Чуковського «Шевченко», яка є літературним нарисом про поетичну збірку Т.Г. Шевченка «Кобзар». Автор аналізує основні мотиви й теми, які хвилювали поета, його ставлення до Бога, до жінки і поневоленого українського народу.
 
Аннотация: Продолжение статьи Корнея Ивановича Чуковского «Шевченко», которая представляет собой очерк о поэтическом сборнике Т.Г. Шевченко «Кобзарь». Автор анализирует основные мотивы и темы, волновавшие поэта, его отношение к Богу, к женщине и угнетённому украинскому народу.
Бібліографічний опис: Чуковский, К. И. Шевченко [Текст] : окончание / К. И. Чуковский. - 16 с. // Русская мысль: Ежемъсячное литературно-политическое изданіе. Годъ тридцать второй. Май. - М. : Типо-литографія Т- ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 1911. - Кн. V. - С. 99-110.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1120
Переглянути