Похід Українських Армій на Київ -Одесу в 1919 році (Короткий воєнно-історичний огляд). Крига перша(Частина I й II)
Анотація: Книга знайомить читача з маловідомими матеріалами української військової історії 1917–1921 рр. Зокрема, праця Миколи Капустянського «Похід українських армій на Київ–Одесу в1919 році» представляє офіційну точку зору уряду Української народної республіки, подає детальний опис бойових дій Армії УНР навесні–влітку 1919 р.
 
Аннотация: Книга знакомит читателя с малоизвестными материалам украинской военной истории 1917-1921 гг. В частности, труд Николая Капустянского «Поход украинских армий на Киев-Одессу в 1919 году» представляет официальную точку зрения правительства Украинской народной республики, дает детальное описание боевых действий Армии УНР весной-летом 1919 г..
Бібліографічний опис: Капустянський, Микола. Похід українських армій на Київ–Одесу в 1919 році [Текст] : (Короткий воєнно-історичний огляд). Кн.1. Ч.1,2 / М. Капустянський. – 2-ге вид. - Мюнхен : Вид. «Хвильового», 1946. - 110 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.08.2020
Кількість переглядів: 747
Переглянути