Pisma Henryka Sienkiewicza. OGNIEM i MIECZEM. Tom I
Анотація: Роман присвячений польському феодальному минулому і охоплює час з кінця 40-х до 70-х років ХVII століття. Дія роману розгортається в Україні за часів всенародного повстання, яке призвело до возз'єднання України і Росії. У творі змальовано національно-визвольну боротьбу українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти польсько-шляхетського панування. Це захоплююча розповідь про далекі часи, про сміливих людей, яскраві характери, виняткові долі. В атмосфері, просоченій волелюбністю, доблестю і відвагою, знайшлося місце любові і ненависті, вірності і зраді, романтичним почуттям і політичним інтригам.
 
Аннотация: Роман посвящен польскому феодальному прошлому и охватывает время с конца 40-х до 70-х годов ХVII столетия. Действие романа разворачивается в Украине во времена всенародного восстания, которое привело к воссоединению Украины и России. В произведении изображена национально-освободительная борьба украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого против польской шляхты. Это увлекательный рассказ о далеких временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах. В атмосфере, пропитанной свободолюбием, доблестью и отвагой, нашлось место любви и ненависти, верности и предательству, романтическим чувствам и политическим интригам.
Бібліографічний опис: Sienkiewicz, Henryk. Pisma Henryka Sienkiewicza. Ogniem i mieczem [Teкст]: Powiesc z lat dawnych. T. 1 / H. Sienkiewicz.– Warszawa: Wawelberg, 1897.– 308 s.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 31.07.2017
Кількість переглядів: 462
Переглянути