Електронна бібліотека «Колекції»

Бібліотеки Дніпропетровщини на сторінках місцевої преси у 2014 році. Випуск 14. У двох частинах. Частина 1

Анотація: У збірнику наведені найбільш цікаві факти і події з життя обласної універсальної наукової бібліотеки, обласної бібліотеки для молоді, обласної бібліотеки для дітей, міських та районних ЦБС. Про найкращі події, які протягом року відбувались у бібліотеках, розповідали керівники структурних підрозділів бібліотек області, представники громадськості, друзі бібліотек.
 
Аннотация: В сборнике приведены наиболее интересные факты и события из жизни областной универсальной научной библиотеки, областной библиотеки для молодежи, областной библиотеки для детей, городских и районных ЦБС. О лучших событиях, которые в течение года происходили в библиотеках, рассказали руководители структурных подразделений библиотек области, представители общественности, друзья библиотек.
 
Annotation: The compilation contains info about the most interesting facts and events that took place at Oblast Universal Science Library, Oblast Library for Youth, Oblast Library for Children, municipal and district library networks.The best events that throughout the year took place in libraries are described by libraries ‘ managers , library patrons and friends.
Бібліографічний опис: Бібліотеки Дніпропетровщини на сторінках місцевої преси у 2014 році [Текст].– Вип. 14. Ч. 1 / упоряд.: І. Луньова, Я. Туровець.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 92 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 08.11.2016
Кількість переглядів: 1433
Переглянути