Електронна бібліотека «Колекції»

№78. АЛКОГОЛИЗМЪ и ПРЕСТУПЛЕНІЯ въ г. С.-ПЕТЕРБУРГЕ. По матеріаламъ С.-Петербургскихъ городскихъ больницъ и Архива С.-Петербургскаго окружного суда. Диссертація на степень доктора медицины Н.И. Григорьева

Анотація: Видання є дисертацією на здобуття ступеню доктора медицини лікаря Миколи Іларіоновича Григорьєва. Дисертація містить статистико-демографічне дослідження причин та проявів алкоголізму, надає аналіз злочинів вчинених у стані сп’яніння у м. Санкт-Петербурзі. Дослідження проведене за матеріалами Санкт-Петербурзьких міських лікарень і Архіву окружного суду. Видання входить до серії дисертацій, допущених до захисту в Імператорській Військово-Медичній Академії.
Бібліографічний опис: Григорьев, Николай Илларионович. Алкоголизм и преступления в г. С.-Петербурге. По материалам С.- Петербургских городских больниц и Архива С.-Петербургского окружного суда [Текст] : дис. на степень д-ра медицины / Н. И. Григорьев. – Санкт-Петербург : Типография П. П. Сойкина, 1900. – 248 с. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1899–1900 году ; № 78).
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 27.03.2024
Кількість переглядів: 109
Переглянути