Плекаємо патріотів: свята і дати Українського народу 2016
Анотація: Видання «Плекаємо патріотів: свята і дати українського народу 2016» містить хронологічний перелік дат, які відзначає міжнародне суспільство, перелік найбільш важливих православних і народних свят, перелік дат, які відзначають в Україні як державні чи професійні свята. Видання містить багато матеріалів прикладного характеру: найвизначніші православні свята охарактеризовані народними обрядодіями; міжнародні дати та дати державних і професійних свят подані з тематичними, фактографічними та статистичними довідками щодо реалій українського суспільства. Поданий матеріал має на меті сприяти вихованню патріотизму та національної самосвідомості молоді, формуванню в молоді характерних рис патріота, а саме, дбайливого ставлення до національних багатств, рідної природи, поваги до історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій.
 
Аннотация: Издание «Растим патриотов: праздники и даты украинского народа 2016» содержит хронологический перечень дат, которые отмечает международное общество, перечень наиболее важных православных и народных праздников, перечень дат, которые отмечают в Украине как государственные и профессиональные праздники. Издание содержит много материалов прикладного характера: выдающиеся православные праздники охарактеризованы народными обрядами; международные даты и даты государственных и профессиональных праздников представлены с тематическими, фактографическими и статистическими справками по реалиям украинского общества. Материал представленный с целью способствовать воспитанию патриотизма и национального самосознания молодежи, формированию у молодежи характерных черт патриота, а именно, бережного отношения к национальным богатствам, родной природе, уважения к исторической памяти, любви к родной культуре, языку, национальным праздникам и традициям.
 
Annotation: The publication " We Cherish Patriots: holidays and remarkable dates of Ukrainian nation in 2016" contains: the chronological list of dates, observed by the international community, the list of the most important Orthodox and national holidays, the list of dates observed in Ukraine as public or rofessional holidays. The publication contains many materials of applied nature : most prominent Orthodox olidays are characterized by folk rituals; international dates and the dates of public and professional holidays are illustrated with the thematic, factual and statistical materials regarding the realities of the krainian society. This material is intended to contribute to the education of patriotism and national onsciousness of youth; to form the patriotic qualities in young people: respect for national resources and nature, respect for historical memory and love of their ethnic culture, national language, national holidays and traditions.
Бібліографічний опис: Плекаємо патротів: свята і дати українського народу 2016 [Текст] / Укладач: В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 150 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 08.11.2016
Кількість переглядів: 621
Переглянути