Електронна бібліотека «Колекції»

До історії степової України

Анотація: До книги увійшли унікальні документи минулого, які опрацював видатний вчений Д. І. Яворницький. Цей яскравий, різноманітний матеріал дає змогу глибше зрозуміти політичні та економічні стосунки, що склалися між різними верствами населення. Розраховано на вчених, дослідників, всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В книгу вошли уникальные документы прошлого, подготовленные выдающимся ученым Д. И. Яворницким. Этот яркий, разнообразный материал позволяет глубже понять политические и экономические отношения, сложившиеся между различными слоями населения. Рассчитан на ученых, исследователей, всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book contains unique historical documents processed by the outstanding historian D.I Yavornytsky. This material allows to better understand the political and economic relations between different strata of the society. The publication is aimed at scientists, researchers and anyone interested in the history of Dnipropetrovsk region.
Бібліографічний опис: Яворницький, Дмитро Іванович. До історії степової України [Текст] / Д.І. Яворницький. - Дніпропетровськ, 1929. - 536 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 21.07.2017
Кількість переглядів: 2038
Переглянути