Електронна бібліотека «Колекції»

Без строку давності. Бібліографічний покажчик

Анотація: Великою школою мужності і героїзму назавжди залишиться в пам’яті людей Друга світова війна, що отримала багатогранне відображення в літературі. Бібліографічний покажчик «Без строку давності» має на меті нагадати всім про велич духу і безмірне значення подвигу народу у роки Великої війни. З огляду на значущість матеріалів, до покажчику вміщено кращі зразки світової літератури минулих років та надбання останнього десятиріччя. Видання стане у нагоді бібліотекарям, викладачам, вчителям, журналістам, студентам та учням, а також всім, хто цікавиться величезним надбанням української та світової літературної спадщини про події і значення Другої світової війни. Запропонований Вашій увазі анотований покажчик літератури допоможе оформити книжкову виставку, провести інформаційні та просвітницькі заходи, перегляди літератури, скласти бібліографічний список, розширити власний світогляд та обізнаність, зорієнтуватися в книжковому різноманітті і обрати книгу для душі.
 
Аннотация: Большой школой мужества и героизма навсегда останется в памяти людей Вторая мировая война, получившая многогранное отражение в литературе. Библиографический указатель «Без срока давности» создан с целью напомнить всем о величии духа и безмерном значении подвига народа в годы Великой войны. Учитывая значимость материалов, в указателе размещены лучшие образцы мировой литературы прошлых лет и достижения последнего десятилетия. Издание пригодится библиотекарям, преподавателям, учителям, журналистам, студентам и учащимся, а также всем, кто интересуется огромным достоянием украинского и мирового литературного наследия о событиях и значении Второй мировой войны. Предложенный Вашему вниманию аннотированный указатель литературы поможет оформить книжную выставку, провести информационные и просветительские мероприятия, просмотры литературы, составить библиографический список, расширить свой кругозор и осведомленность, сориентироваться в книжном многообразии и выбрать книгу для души.
 
Annotation: The courage and heroism demonstrated by many nations during World War II received a multifaceted reflection in literature. Bibliographic Index "No time limitation" is intended to remind everyone about the greatness of spirit of the people who fought in this War. The index contains the best examples of world literature of the past and the last decade achievements. The publication will be useful for librarians, teachers, journalists, students and pupils, as well as anyone interested in the Ukrainian and world literary heritage about the events and significance of World War II. The proposed annotated literature index will help to arrange a book display, to held education activities, literature reviews, to compile a bibliography. It will help you to expand your outlook and awareness, to navigate in the variety of books and to select a great book for reading.
Бібліографічний опис: Без строку давності [Текст]: бібліографічний покажчик / уклад. В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 52 c.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 27.09.2016
Кількість переглядів: 1388
Переглянути