Докладъ профессора Д. И. Эварницкаго о произведенныхъ имъ раскопкахъ кургановъ и историческихъ изслъдованіяхъ
Анотація: У книзі представлена доповідь професора Яворницького про проведені ним розкопки курганів та історичні дослідження місцевості Катеринославської губернії.
 
Аннотация: В книге представлен доклад профессора Эварницкого о произведенных им раскопках курганов и исторических исследованиях местности Екатеринославской губернии.
 
Annotation: The book contains Professor Yavornytsky’s report on his mounds excavations and archeological research of the territories in the Ekaterinoslav province.
Бібліографічний опис: Эварницкий, Дмитрий Иванович. Доклад профессора о произведенных им раскопках курганов и исторических исследованиях [Текст] / Д.И. Эварницкий. - Екатеринослав, 1904. - 23 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 31.07.2017
Кількість переглядів: 727
Переглянути