Електронна бібліотека «Колекції»

Пригоди Дон Кіхота

Анотація: У 1899 році І. Франко виконав творчий переклад та переробку роману Сервантеса «Дон Кіхот». У своєму творі «Пригоди Дон Кіхота» Франко у віршах переказав історію про мандрівного лицаря.
 
Аннотация: В 1899 году И. Франко выполнил творческий перевод и переработку романа Сервантеса «Дон Кихот». В своем произведении «Приключения Дон Кихота» Франко в стихах пересказал историю странствующего рыцаря.
 
Annotation: In 1899 I.Franko completed creative translation and transformation of Cervantes' novel “Don Quixote. " In his book "The Adventures of Don Quixote" I. Franco told the story of a wandering knight in verses.
Бібліографічний опис: Франко, Іван Якович. Пригоди Дон Кiхота [Текст] / с еспаньскої повiстi переробив І. Я. Франко. - 3-тє вид., поправл. - Львів, 1913. - 151 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 22.07.2022
Кількість переглядів: 2368
Переглянути