ЧАРІВНІЙ КАМІНЕЦЬ
Анотація: Василь Костянтинович Королів (1879–1943) – український громадський діяч, видавець і письменник, найбільше відомий під псевдонімом Василь Королів-Старий. У казці автор показує фольклорні образи добрими, вчинки яких приносять людям користь. Казка відзначається самобутнім сюжетом та легкістю сприйняття. Василь Королів-Старий своїми цікавими розповідями-казками вчить читачів справедливо оцінювати вчинки казкових героїв, розрізняти добро і зло як у казках, так і в житті
 
Аннотация: Василий Константинович Королив (1879-1943) - украинский общественный деятель, издатель и писатель, известный под псевдонимом Василий Королив-Старый. В сказке автор показывает фольклорные образы добрыми, поступки которых приносят людям пользу. Сказка отмечается самобытным сюжетом и легкостью восприятия. Василий Королив-Старый своими интересными рассказами-притчами учит читателей справедливо оценивать поступки сказочных героев, различать добро и зло как в сказках, так и в жизни.
Бібліографічний опис: Королів-Старий, Василь Костянтинович. Чарівний камінець [Текст] : п'єса-казка для дітей в 3-х діях / В. К. Королів-Старий. - Львів : Світ дитини, 1923. - 38 с. - (Дитяча бібліотека; кн. 36).
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 16.04.2021
Кількість переглядів: 51
Переглянути