Про Шевченкові твори. Оферма оповідає з життя війскового і инші
Анотація: У нарисі «Про Шевченкові твори» Денис Лукіянович висвітлює життєвий шлях Шевченка, його політичні ідеї та переконання; аналізує основні мотиви й теми, які хвилювали поета, його ставлення до українського народу.
 
Аннотация: В очерке Денис Лукиянович освещает жизненный путь Шевченко, его политические идеи и убеждения; анализирует основные мотивы и темы, которые волновали поэта, его отношение к украинскому народу.
 
Annotation: In the essay "About Shevchenko’s works" Denis Lukіyanovich describes Shevchenko’s life, his political ideas and beliefs; analyzes key motifs and themes that were of great interest for the poet, his attitude to the Ukrainian people.
Бібліографічний опис: Лукіянович Д. Про Шевченкові твори [Текст] / Д. Лукіянович // Про Шевченкові твори. Оферма. - Джерси-Сити : Вид-во "Просвіти", 1915. – С. 3-26
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 04.04.2016
Кількість переглядів: 1018
Переглянути