ЧИСТОТА І ПРАВИЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Анотація: Помилки, що трапляються в нашій мові, залежать головним чином від впливів - польського (Галичина) і російського (Наддніпрянщина). Але українська літературна мова — самобутня, незалежна від територіального розселення народу. Єдина літературна мова - засіб творення єдиної української національної культури, цього найбільшого показника єдності українського народу.
 
Аннотация: Ошибки, которые случаются в нашем языке, зависят главным образом от влияний - польского (Галичина) и русского (Приднепровье). Но украинский литературный язык - самобытный, независимый от территориального расселения народа. Единый литературный язык - средство создания единой украинской национальной культуры, этого крупнейшего показателя единства украинского народа.
Бібліографічний опис: Ковалів, П. Чистота і правильність української літературної мови [Текст] / П. Ковалів. - Мюнхен : Рідне слово, 1946. - 34 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 11.12.2020
Кількість переглядів: 129
Переглянути