THE ODYSSEY OF HOMER
Анотація: Одіссея — епічна поема Гомера, що описує поневіряння та повернення на батьківщину героя троянської війни, царя Ітаки Одіссея. Будучи закінченою пізніше «Іліади», «Одіссея» слідує за більш раннім епосом, однак не є безпосереднім продовженням «Іліади».В її основу лягли фольклорні оповіді про подвиги древніх героїв.
 
Аннотация: Одиссея - эпическая поэма Гомера, описывает приключения во время возвращения на родину героя троянской войны, царя Итаки Одиссея. Будучи законченной позже «Илиады», «Одиссея» следует за более ранним эпосом, однако не является непосредственным продолжением «Илиады» .В ее основу легли фольклорные сказания о подвигах древних героев.
Бібліографічний опис: Homer. The Odyssey of Homer [Текст] : художественная лит-ра / Homer; Transl.by S.H.Butcher and A.Lang. - New York : P.F.Collier, 1909. - 347 p. - (The five-foot shelf of books "The Harvard classics" / ed. by Charles Eliot). - Б. ц
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 09.10.2020
Кількість переглядів: 33
Переглянути