Шевченко : окончание. С. 99-110
Анотація: Продовження статті Корнія Івановича Чуковського «Шевченко», яка є літературним нарисом про поетичну збірку Т.Г. Шевченка «Кобзар». Автор аналізує основні мотиви й теми, які хвилювали поета, його ставлення до Бога, до жінки і поневоленого українського народу.
 
Аннотация: Продолжение статьи Корнея Ивановича Чуковского «Шевченко», которая представляет собой очерк о поэтическом сборнике Т.Г. Шевченко «Кобзарь». Автор анализирует основные мотивы и темы, волновавшие поэта, его отношение к Богу, к женщине и угнетённому украинскому народу.
 
Annotation: This is a continuation of the article “Shevchenko” by Korney Ivanovych Chukovskiy, that is an essay about T.H. Shevchenko’s collection of poetry “Kobzar”. The author analyses the main motives and themes that worried the poet, his attitude to God, to woman and to oppressed Ukrainian people.
Бібліографічний опис: Русская мысль [Текст] : ежемъсячное литературно-политическое изданіе. Годъ тридцать второй. Май. - М. : Типо-литографія Т-ва И.Н.Кушнеревъ и Ко.Кн. V. - 1911. - 400 с. - Б. ц. Содержание:Чуковский, К. И. Шевченко : окончание / К. И. Чуковский. - С. 99-110
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.03.2016
Кількість переглядів: 635
Переглянути