Шевченко : Посвящается И. Е. Репину. С. 86-101
Анотація: Стаття Корнія Івановича Чуковського «Шевченко» є літературним нарисом про поетичну збірку Т.Г. Шевченка «Кобзар». Автор аналізує основні мотиви й теми, які хвилювали поета, його ставлення до Бога, до жінки і поневоленого українського народу.
 
Аннотация: Статья Корнея Ивановича Чуковского «Шевченко» представляет собой очерк о поэтическом сборнике Т.Г. Шевченко «Кобзарь». Автор анализирует основные мотивы и темы, волновавшие поэта, его отношение к Богу, к женщине и угнетённому украинскому народу.
 
Annotation: The article by Korney Ivanovich Chukovskiy “Shevchenko” is an essay about T.H. Shevchenko’s collection of poetry “Kobzar”. The author analyses the main motives and themes that worried the poet, his attitude to God, to woman and to oppressed Ukrainian people.
Бібліографічний опис: Русская мысль [Текст] : ежемъсячное литературно-политическое изданіе. Годъ тридцать второй. - М. : Типо-литографія Т-ва И.Н.Кушнеревъ и Ко.Кн. III-IV. - 1911. - 785 с. - Б. ц. Содержание:Чуковский, К. И. Шевченко : Посвящается И. Е. Репину / К. И. Чуковский. - С. 86-101
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.03.2016
Кількість переглядів: 617
Переглянути