Розмова про земні сили
Анотація: «Розмова про земні сили» - це навчальні оповідки історика та педагога Стороніна Олександра Івановича, який простими словами навчав дітей розуміти складні речі довколишнього середовища. Книга перекладена українською мовою та видана 1875 року в Києві завдяки зусиллям українського письменника, критика, бібліографа, фольклориста та перекладача Комарова Михайла Федоровича. Під час розгортання національно-культурного руху в Україні, Михайло Федорович разом зі своїми однодумцями організовували недільні школи, видавали українською мовою популярну літературу, збирали етнографічний та фольклорний матеріал. Саме протягом 1874-1875 років, з метою популяризація природничих знань, було перекладено «Розповіді про земні сили». Цікавим фактом є те, що саме ця книга, в перекладі Михайла Федоровича, сильно вплинула і на майбутню поетесу, подругу доньки Комарова - Лесю Українку. «Розповідь про земні сили» стала першою книгою, яку маленька Леся прочитала в чотирьохрічному віці.
 
Аннотация: «Разговор о земных силах» - это учебные рассказы историка и педагога Сторонина Александра Ивановича, который простыми словами учил детей понимать сложные вещи окружающей среды. Книга переведена на украинский язык и издана в 1875 году в Киеве благодаря усилиям украинского писателя, критика, библиографа, фольклориста и переводчика Комарова Михаила Федоровича. В разгар национально-культурного движения в Украине, Михаил Федорович вместе со своими единомышленниками организовали воскресные школы, выдавали на украинском языке популярную литературу, собирали этнографический и фольклорный материал. В течение 1874-1875 годов, с целью популяризация естественных знаний, было переведено «Рассказы о земных силах». Интересным фактом является то, что именно эта книга, в переводе Михаила Федоровича, сильно повлияла и на будущую поэтессу, подругу дочери Комарова - Лесю Украинку. Книга «Рассказ о земных силах» - стала первой, которую маленькая Леся прочла в четырехлетнем возрасте.
Бібліографічний опис: Иванов А. Розмова про земні сили [Текст]: Кн.2. / А. Иванов; пер. на укр. мову М. Комаров . – К.: Типографія М. П. Фрица, 1875. – 94 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 17.06.2020
Кількість переглядів: 521
Переглянути