PISMA .TOM I
Анотація: Міцкевич залишив чималий творчий спадок, цікавий як своєю художньою формою, майстерністю та довершеністю, так і тією надзвичайно вагомою суспільною проблематикою, яку він порушує. Поезія Міцкевича стала могутнім каталізатором утвердження національної самосвідомості польського народу і водночас найяскравішим її мистецьким виразом. У своїх творах Міцкевич постійно звертався до теми національно-визвольної боротьби свого народу. Для поляків Міцкевич став національним пророком, поетичним вождем, твори якого згуртовували і надихали на боротьбу національно свідомі сили польського народу.
 
Аннотация: Мицкевич оставил значительное творческое наследие, интересное как своей художественной формой, мастерством и совершенством, так и той чрезвычайно важной общественной проблематикой, которую он поднимает. Поэзия Мицкевича стала мощным катализатором утверждения национального самосознания польского народа и одновременно ярким ее художественным выражением. В своих произведениях Мицкевич постоянно обращался к теме национально-освободительной борьбы своего народа. Для поляков Мицкевич стал национальным пророком, поэтическим вождем, произведения которого сплачивали и вдохновляли на борьбу национально сознательные силы польского народа.
Бібліографічний опис: Mickiewicz, Adam. Pisma [Текст]. Т.I / A. Mickiewicz; Wydal Jozef Kallenbach. - Brody : West, 1911. - 229 s. - (Nasi wielcy pisarze).
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 19.06.2020
Кількість переглядів: 208
Переглянути