FOEZYE ADAMA MICKIEWICZA. NOWE WYDANIE z lyciorysem autora, skreélonym przez PIOTRA CHMIELOWSKIEGO.ТОМ TRZEC
Анотація: Поема «Пан Тадеуш»— найбільший та найвідоміший твір польського поета Адама Міцкевича. Дійство поеми відбувається упродовж п'ятьох днів у 1811 році та одного дня в 1812 році, на литовських берегах річки Німан перед нападом Наполеона на Росію. Автор показує епічну картину, що поєднує побутову, військову, любовну і патріотичну лінії. Міцкевич правдиво і докладно відтворює картини життя, побуту і звичаїв польської та литовської шляхти (опис полювання, бенкетів, свят, звичаїв). За широтою охоплення історичного матеріалу і характером порушених проблем національна епопея «Пан Тадеуш» являє собою енциклопедію життя Польщі другої половини XVIII— перших десятиліть XIX століття.
 
Аннотация: Поэма «Пан Тадеуш» - крупнейшее произведение польского поэта Адама Мицкевича. Действие поэмы происходит на протяжении 5 дней в 1811 году и одного дня в 1812 году на литовских берегах реки Неман, перед нашествием Наполеона на Россию. Автор показывает эпическую картину, сочетающую бытовую, военную, любовную и патриотическую линии. Мицкевич правдиво и подробно воссоздает картины жизни, быта и нравов польской и литовской шляхты (описание охоты, пиров, празднеств, обычаев). По широте охвата исторического материала и характеру поставленных проблем национальная эпопея «Пан Тадеуш» представляет собой энциклопедию жизни Польши второй половины XVIII- первых десятилетий XIX века.
Бібліографічний опис: Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza [Текст] : z zyciorysem autora,skresl. przez P. Chmielowskiego. Т. 3. T. 4. / A. Mickiewicz. - Nowe wydanie. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1897. - 314 с
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 19.06.2020
Кількість переглядів: 248
Переглянути