Демонъ
Анотація: «Демон» - опера в трьох діях російського композитора Антона Рубінштейна. Це одне з найкращих творів геніального піаніста. Лібрето було складене у 1871 р. Павлом Висковатовим за мотивами однойменної поеми Михайла Лермонтова (1841), у якій Рубінштейна привабив романтично бунтівний образ Демона. В опері він постає як сильна, глибоко суперечлива натура. Втілюючи цей складний, багатогранний образ, композитор підкреслив його трагічну приреченість і самотність. Образ Тамари в опері сповнений душевної чистоти. Композитор показує його в розвитку - від дитячої безпосередності і безтурботного спокою через сум'яття і душевну боротьбу до любові, повної самозречення. Перша постановка опери відбулась в січні 1875 р. у м. Петербурзі в Маріїнському театрі. Сприйнята спочатку стримано, в подальшому вона отримала заслужену оцінку критики і публіки, обійшовши провідні сцени світу.
 
Аннотация: «Демон» - опера в трех действиях русского композитора Антона Рубинштейна. Это одно из лучших сочинений гениального пианиста. Либретто было написано Павлом Висковатовым, по одноименной поэме Михаила Лермонтова (1841), в которой Рубинштейна привлек романтически мятежный образ Демона. В опере он предстает как сильная, глубоко противоречивая натура. Воплощая этот сложный, многогранный образ, композитор подчеркнул его трагическую обреченность и одиночество. Образ Тамары в опере исполнен душевной чистоты. Композитор показывает его в развитии — от детской непосредственности и безмятежного покоя через смятение и душевную борьбу к любви, полной самоотречения. Первая постановка оперы состоялась в январе 1875 года в г. Петербурге в Мариинском театре. Встреченная сначала сдержанно, в дальнейшем она получила заслуженную оценку критики и публики, обойдя ведущие сцены мира.
Бібліографічний опис: Рубинштейн, А. Демонъ [Ноты] : опера в трех действиях / А. Рубинштейн ; либр. П. А. Висковатов. - Новое изд. - СПб. : В. Бессель и К°, [1876]. - 287 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 09.08.2019
Кількість переглядів: 236
Переглянути