Повна збірка поезій
Анотація: Ювілейне видання «Кобзаря» є повною збіркою віршів поета, написаних як українською, так і російською мовами. Передмова до видання складається з короткої характеристики самої збірки та біографічного нарису І. Стебуна «Тарас Григорович Шевченко». Збірку складено групою наукових співробітників Інституту української літератури ім. Т.Г. Шевченка Академії наук УРСР.
 
Аннотация: Юбилейное издание «Кобзаря» является полным сборников всех стихотворений поэта, написанных им как на украинском, так и на русском языке. Предисловие к изданию состоит из краткой характеристики самого сборника и биографического очерка И. Стебуна «Тарас Григорьевич Шевченко». Сборник состав лен группою научных сотрудников Института украинской литературы им. Т.Г. Шевченко Академии наук УССР.
 
Annotation: The anniversary edition of "Kobzar" is a complete collection of all the poems of the poet, he wrote both in Ukrainian and in Russian. Foreword to the publication consists of brief characteristics of the collection and biographical sketch I. Stebunov "Taras Shevchenko ". Collection structure flax group of researchers of the Institute of Ukrainian Literature. TG Shevchenko, the Ukrainian Academy of Sciences.
Бібліографічний опис: Шевченко, Тарас Григорович. Повна збірка поезій [Текст] / Тарас Григорович Шевченко. - К. : Держ. літ. вид-во, 1939. - 743 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.03.2016
Кількість переглядів: 710
Переглянути