Скарби книгосховища

 
 

Григорій Сковорода: символ духовної культури від давнини до сьогодення


(3 грудня 1722, с. Чорнухи, Лубенський полк – 9 листопада 1794, с. Іванівка, Харківщина)

«У тисячолітній історії української літератури Григорій Сковорода посідає особливе місце. Він був великим письменником XVIII століття; чиї «божественні пісні», байки, діалоги, трактати, притчі, листи завершують золоту добу українського бароко, а може, і барокову літературу всієї Європи. Окрім того, Сковорода – напрочуд глибокий філософ і богослов. Недарма його заведено розглядати або як мисленника, що вторував «питомо східнослов'янську стежину осягнення реальності», або як фундатора «філософії серця», або навіть як «найбільшого після перших отців Церкви християнського філософа світу».
Не боячись пересади, можна стверджувати, що на сьогодні Григорій Сковорода постає справжнім символом української духовності».
Леонід Ушкалов

В історії культурного розвитку кожного народу є особистості, які відіграють значну роль у формуванні національної свідомості й національної ідентичності, Завдяки ним зберігаються й продовжують жити віками культурні традиції, успадковані від предків, поповнюється культурними цінностями загальна скарбниця світової мудрості.

Вершиною давньої української літератури доби бароко справедливо вважають творчість мандрівного філософа Григорія Савича Сковороди. Видатний народний мислитель, прозаїк, поет, музикант, просвітитель і гуманіст, він вважається найвидатнішою постаттю в культурному та літературному житті України ХVIII століття. Філософська, літературна та педагогічна спадщина Сковороди зайняла гідне місце в історії української літератури, підсумувавши найвищі досягнення старожитньої духовної культури. Його називають найбільшим і найзагадковішим християнським філософом, «батьком української філософії», «українським Сократом», «народним просвітителем», чия оригінальна й багатогранна творчість стала основою для розвитку української філософії та літератури XIX століття, «останньою розкішною квіткою старого життя, світогляду українського народу, його старого письменства, колишньої могилянської школи», – Дмитро Чижевський.

«Великий наш філософ щедру залишив нам спадщину по собі: обсягом широку, змістовністю глибоку і щодо світоглду свого – чисту та моральну… Але ж потоки творчого мислення Сковороди такі були потужні, що вони, спадаючи із верховин в долину, ламали на своїм путі усі колючки і бур’ян, перестрибуючи через каміння гостре, і розливалися широко по всім роздоллі».
П. Тичина

Своєю творчістю поет і філософ підсумував найвищі досягнення давнього українського письменства, підготувавши основу для розвитку нової української літератури. Творчість Сковороди передувала Котляревському та Шевченкові, які вчилися на його життєвому прикладі.

«Григорій Сковорода підготував грунт для створення літературної мови на основі народності, фундаторами якої стали згодом І. Котляревський і Т. Шевченко».
В. Чемерис

Твори Григорія Сковороди за його життя ніколи не друкувалися. Першою спробою узагальнити життєвий і творчий шлях філософа стала праця його учня Михайла Ковалинського «Життя Григорія Сковороди» (1794–1795) роках. Упродовж першої половини ХІХ століття окремими книжками з’явилися «Басни Харьковскія», «Беседа, нареченная двое», «Дружескій разговор о душевном мире», «Убогій Жайворонок», «Брань архистратига Михаила со Сатаною», а також деякі уривки, листи та поезії, що були надруковані на сторінках часописів «Сионский вестник», «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Москвитянин», альманахів «Утренняя звезда», «Молодик» тощо. Та, вже починаючи з 1920-х рр. ХХ ст., Сковорода стає справжнім символом нашої духовної культури від давнини до сьогодення. Найповнішим виданням стало «Повне зібрання творів» Сковороди у двох томах, що вийшло в Харківському видавництві 1973 р.

«Сковорода – чи не один-єдиний український класик, який витримав ту кардинальну переоцінку цінностей, що відбувалася в нашій культурі 1920-х років. Навіть для найбільших тогочасних радикалів він залишився знаковою постаттю».
Л. Ушкалов

Григорій Сковорода посідає унікальне місце в історії української та світової культури. Його твори перекладено англійською, вірменською, грузинською, італійською, німецькою, польською, португальською, російською, словацькою, фінською, чеською та іншими мовами. Це філософ, вчення якого про любов, свободу і життя зберігає актуальність через багато століть після смерті автора. Через роки та століття його талант бентежить людський розум і душу. Його спадщина – наче криниця з живою водою, до якої линуть, прагнучи торкнутися його мудрого слова. «Як і мудрець Конфуцій, Сковорода без перебільшення наш сучасник, наш співрозмовник на кожен день», – Володимир Стадниченко.

Видання творів Григорія Сковороди

727850 - хр
У1
С 44
Сковорода, Григорій Савич 
Байки Харківські [Текст] / Г. С. Сковорода ; упоряд., авт. передм. Н. О. Батюк, худож. В. Д. Чернуха. – Харків : Прапор, 1972. – 132 с. : іл. – Зміст: Поетичне втілення мудрості народної / авт. передм. Н. О. Батюк. Байки Харківські / пер. Ф. Бурлака. Афоризми / пер.  Н. О. Батюк.

1089018кп - хр
У1
С 44
Сковорода, Григорiй Савич 
Вірші. Пісні. Байки діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; Вступ. ст. І. В. Іваньо. – Київ : Наукова думка, 1983. – 542 с.

1486837кп - хр
84(4УКР)4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич 
Вибрані твори [Текст] / Упорядкування та передм. Л. Ушкалова. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с. 

712837 - хр 
У1
С 44
Сковорода, Григорiй Савич
Вибрані твори в 2-х томах [Текст] / Г. С. Сковорода. – Київ : Дніпро, 1972.
Т. 1 / упоряд., підготовка текст. та примітки Б. А. Деркач ; худож. В. Я. Чербаник. – 1972. – 271 с.

712838 - хр
У1
С 44
Сковорода, Григорiй Савич
Вибрані твори в 2-х томах [Текст] / Г. С. Сковорода. – Київ : Дніпро, 1972.
Т. 2 / упоряд., підготовка текст. та примітки Б. А. Деркач ; худож. В. Я. Чербаник. – 1972. – 278 с.

1462935кп - хр
84(4УКР)4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич  
Вибрані твори в українських перекладах [Текст] / Г. С. Сковорода. – Харків : Ранок, 2003. – 144 с. 

720000 - хр
У1
С 44
Сковорода, Григорий Саввич 
Избранное [Текст] : песни, басни притчи / Г. С. Сковорода ; авт. предисл. И. Ф. Драч ; сост. В. Яременко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 231 с. – Содержание: Духовный меч Григория Сковороды / авт. предисл. И. Ф. Драч. Сад божественных песен; Разные стихотворения; Харьковские басни; Притчи.

712823 - хр
У1
С 44
Сковорода, Григорій Савич. 
Літературні твори [Текст] / Г. С. Сковорода. – Київ : Наукова думка, 1972. – 434 с. : портр. – Зміст: Г. С. Сковорода – письменник / авт. предисл. Б. А. Деркач. Сад божественных пъсней; Басни харьковскія; Інші твори; Листи.

1556659кп - хр
821.161.2-3
С 44
Сковорода, Григорій Савич. 
Найкраще [Текст] / Г. С. Сковорода ; пер.: М. Кашуба, Г. Сварник, Н. Федорак ; авт. передм.: А. Любка, Р. Чопик ; худож. Д. Мовчан. – Львів : Terra Incognita, 2018. – 318 с. – (Українська езотерика).

1382185кп - хр
87.3(4УКР)
С 44
Сковорода, Григорiй Савич. 
Пізнай в собі людину [Текст] / Г. С. Сковорода ; пер. із староукр. мови: М. Кашуба, В. Войтович. – Львів : Світ, 1995. – 527 с. – Зміст: Предтеча месії України / авт. передм. В. Войтович. Життя Григорія Сковороди. Написане 1794 року на давній смак / М. І. Ковалинський. Діалоги й трактати.

1512946кп - хр
84(4УКР)4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич
Повна академічна збірка творів [Текст] / Г. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Едмонтон-Торонто : Видавництво канадського інституту українських студій ; Харків : Майдан, 2011. – 1400 с.
 Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода. – С. 9–50.
 Ковалинський М.І. Жизнь Григорія Сковороды. Писана 1794 года в древнем вкусъ. – С. 1343–1386.

1437863кп - хр
84(4УКР)4-4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич (1722–1794).  
Розмова про істинне щастя [Текст] / Г. С. Сковорода. – Харків : Прапор, 2002. – 266 с.

м1248013кп - хр
84(2=Укр)4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич (1722–1794).  
Сад божественных пъсней. Вірші, байки, діалоги, притчі [Текст] / Г.С. Сковорода; Упоряд., авт. передм. та приміт. Б.А. Деркач. – К. : Дніпро, 1988. – 319 с. : іл. – (Бібліотека української класики «Днiпро»).
 
601399 - хр
У1
С 44
Сковорода, Григорiй Савич  
Сад пісень [Текст] : вибрані твори / Г. С. Сковорода ; вступ. стаття В. Яременко ; пер.: М. К. Зеров, П. Пелех, В. О. Шевчук ; худож. С. Артюшенко. – Київ : Веселка, 1968. – 198 с. – Зміст: На позвах із сучасністю / вступ. В. Яременко. Сад божественних пісень; Інші поетичні твори; Байки харківські; Уривки з філософських творів; Уривки з листів; Афоризми.

1464538кп - хр
87.3(4УКР)4
С 41
Сковорода, Григорiй Савич 
Світ ловив мене, та не впіймав [Текст] / Г. С. Сковорода. – Харків : Фоліо, 2006. – 607 с.

1458980кп - хр
84(4УКР)4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич
Твори у 2-х томах [Текст] / Г. С. Сковорода. – 2-ге вид., випр. – Київ : Обереги, 2005.
Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / передм. О. Мишанич ; пер. із староукр. мови: М. Кашуба, В. Шевчук. – 2-е вид., виправ. –  2005. – 528 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; т. 5). – Зміст: Григорій Сковорода (1722–1794) / передм. О. Мишанич. Сад божественних пісень; Вірші поза збіркою; Байки харківські; Трактати. Діалоги.

1459372кп - хр
84(4УКР)4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич
Твори у 2-х томах [Текст] / Г. С. Сковорода. – Київ : Обереги, 2005.
Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / пер. із староукр. мови: М. Кашуба, В. Шевчук. – 2-ге вид. – 2005. – 479 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства; т. 6).

1370623кп - хр
84(4УКР)5-4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич
Твори у 2-х томах [Текст] / Г. С. Сковорода ; Гарвард. б-ка давнього укр. письменства, Корпус укр. пер., Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Обереги, 1994.
Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / передм. О. Мишанич ; пер. із староукр. мови: М. Кашуба, В. Шевчук. – 1994. – 528 с. – Бібліогр.: с. 36–48.

1371498 - хр
84(4УКР)5-4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич
Твори у 2-х томах [Текст] / Г. С. Сковорода ; Гарвард. б-ка давнього укр. письменства, Корпус укр. пер., Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : АТ Обереги, 1994.
 Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. –  1994. – 480 с.

ф1401326 - хр
84(4УКР)4-4
С 44
Сковорода, Григорiй Савич. 
Твори [Текст] / Г. С. Сковорода ; передм. В. О. Шевчук ; худож. І. М. Гаврилюк. – Київ : Веселка, 1996. – 271 с. – Зміст: Великий мислитель українського народу / передм. В. О. Шевчук. Сад божественних пісень; Вірші поза збіркою; Байки харківські; Трактати. Діалоги. Притчі; Листи; Афоризми.

50244 - хр
У1
С 44
Сковорода, Григорій Савич.  
Харківські байки [Текст] / Г. С. Сковорода ; ред. П. Г. Тичина ; авт. передм. С. Х. Чавдаров. – Київ : Укрдержвидав, 1946. – 32 с.

1470417кп - хр
84(4УКР)-5
Ш 70
Шляхи сподівань [Текст] : українська література кінця ХVIII - початку ХХ ст. / упоряд., передмова В. І. Шкляр. – Київ : Грамота, 2006. – 512 с. – (Шкільна бібліотека).
 Сковорода Г.С. Твори. – С. 5–82. 

Література про Григорія Сковороду

1477772кп - хр 
83.3(4УКР)
Б 24
Барабаш, Юрій Якович. 
Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко [Текст] / Ю. Барабаш. – Київ : ВД «Києво-Могилянська Академія», 2007. – 744 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

1266305кп - хр
83.3(2=Укр)1
Б24
Барабаш, Юрий Яковлевич. 
Знаю человека... Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь [Текст] / Ю. Я. Барабаш. – Москва : Художественная литература, 1989. – 335 с.

Бiлич Т. А. Свiтогляд Г. С. Сковороди / Т. А. Бiлич. – Київ : Видавництво Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, 1957. – 111 с

1430645кп - хр
71.0
Г 93
Гузар, Ірина. 
Україна в орбіті європейської мислі: Від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка [Текст] / Ірина Гузар. – Торонто ; Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 1995. – 175 с. – Іменний покажчик: с. 169–173.

1432386кп - хр
83.3(4УКР)
М 71
Мишанич, Олекса. 
На переломі [Текст] : літературознавчі статті й дослідження / О.Мишанич. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 437 с. 
 Сковородинські читання. – С. 59–105

672642 - хр
8У1
Н 11
Ніженець, Анастасія Максимівна. 
На зламі двох світів: Розвідка про Г.С. Сковороду і Харківський колегіум [Текст] / А. М. Ніженець. – Харків : Прапор , 1970. – 208 с. : іл.

699579 - хр
8У1
П 32
Пільгук, Іван Іванович. 
Григорій Сковорода: (Художній життєпис) [Текст] / І. І. Пільгук. – Київ : Дніпро, 1971. – 259 с. : портр.

614608 - хр
83.3(4УКР)
П 32
Пільгук, Іван Іванович. 
У пошуках художньої правди [Текст]: вибрані статті / І. І. Пільгук. – Київ: Дніпро, 1969. – 343 с.
 Поет-мислитель (Естетичні погляди Г. Сковороди) – С. 3–32

571842 - хр 
83.3(4УКР)4-8Сковорода
Р 33
Редько, Микола Павлович. 
Світогляд Г. С. Сковороди [Текст] : монография / М. П. Редько. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. – 264 с.

1419018кп - хр
83.3(4УКР)5-4
С 44
Григорій Сковорода. Творча спадщина [Текст] : коротка біографія письменника. Тексти за програмою. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів; посібник для 9 класу / авт.-уклад. О. Д. Марченко. – Харків : Ранок, 2001. – 32 с. – (Літературна крамниця).

1437879кп - хр
83.3(4УКР)-8Сковорода
С 76
Стадниченко, Володимир Якович. 
Іду за Сковородою: Сповідь у любові до вчителя [Текст] : документальна повість-подорож / В. Я. Стадниченко. – Київ : Криниця, 2002. – 173 с. : портр., фот.кольор. – (Моя книгозбірня).
 До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди.

1554621кп - хр
821.161.2-95
Ф 83
Франко, Іван Якович
Зібрання творів у 50-ти томах [Текст] : література і мистецтво: т. 26-43 / І. Я. Франко ; ред. М. Д. Бернштейн [та ін.]; Акад. наук УРСР; Ін-т літ ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 1976. – 1989.
Т. 29 : Літературно-критичні праці (1893–1895) / ред.: В. Л. Микитась, А. М. Халімончук. –  1981. – 662 с.
 Сочинения Григория Саввича Сковороды – С. 434–438.

ф1447274кп - хр
83.3(4УКР)4
Ш 37
Шевчук, Валерій Олександрович. 
Муза Роксоланська. Українська література XVI–XVIII століть [Текст] : у 2-х кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2005. – 728 с. : ил. 
 Григорій Сковорода як письменник і мислитель. – С. 579–594.
 Прообразність у баченні Г. Сковороди. – С. 595–607. 

706202 - хр
8У1-68
Ш 85
Шреєр-Ткаченко, Онисія. 
Григорій Сковорода – музикант [Текст] / О. Шреєр-Ткаченко. – Київ : Музична Україна, 1972. – 94 с. : портр.

Григорій Сковорода – філософ

179487 - хр
1Ф(С)
Б 61
Билыч, Т. А. 
Г.С. Сковорода выдающийся украинский философ XVIII века [Текст] / Т. А. Билыч ; ред. И. П. Головаха. – Київ : Издательство Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, 1953. – 38 с.

1438310кп - хр 
87.3(4УКР)5
Г 67
Горбач, Назар. 
Невідомий Григорій Сковорода [Текст] / Назар Горбач. – Львів : Логос, 2002. – 152 с.

1375196кп - хр
87.3(4УКР)
Д 76
Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–28 серпня 1993 р. [Текст] : філософія: доповіді і повідомлення. – Львів : [б. и.], 1994. – 260 с.
Прокопенко В. Г.С. Сковорода: філософія путі (простір буття, простір символу). – С. 80–82.
 Ciapalo R. The metaphysics and ethnics of Gregory Skovoroda: a brief review and assessment of his thought / R.  Ciapalo – С. 83–87.
 Пащук А. Проблема свободи у філософській концепції Г. Сковороди – С. 88–94.

1364100кп - хр
87.3(4УКР)
К 72
Костенко, Олександр Олександрович. 
Україна перед Сфінксом третього тисячоліття [Текст] : філософсько-соціальний нарис / О. О. Костенко. – Харків : Основа, 1993. – 100 с.

718514 - хр
87.3(4УКР)46
Л 81
Лощиц, Юрий Михайлович. 
Сковорода [Текст] / Ю. М. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 224 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : сер. биографий ; вып. 13) (ЖЗЛ: Серия биографий). – Библиогр.: с. 222.

1405905кп - хр
87.3(4УКР)я73
О-39
Огородник, Іван Васильович. 
Українська філософія в іменах [Текст] : навчальний посібник / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; ред. М. Ф. Тарасенко. – Київ : Либідь, 1997. – 327 с.
 Сковорода Григорій Савович. – С. 245–252.

1430728кп - хр
87.3(4УКР)
С 44
Григорій Сковорода і антична культура [Текст] : тези доп. науково-практичної конф., присвяченої 280-р. від дня народження Г. С. Сковороди (19 листопада 2002 р.) / Укл. Е.І. Романова. – Харків : 2002. – 94 с.

1517743кп - хр
87.3(4УКР)46
С 44
Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості [Текст] : матер. науково-практичної конференції в межах Великого проекту «Григорій Сковорода-300» 18–19 жовтня 2007 року. – Харків : ЧП Червяк, 2007. – 373 с. : табл.

718043 - хр
1ФС(С2)4
Т 12
Табачников, Исай Аронович
Григорий Сковорода [Текст] / И. А. Табачников. – Москва : Мысль, 1972. – 207 с. – (Мыслители прошлого).

1488523кп - хр
87.3(4УКР)
Т 81
М.І. Туган-Барановський та Г.С. Сковорода: наукова пізнавальна проща до місць життя видатних українців [Текст] : матеріали мобільного семінару Київ-Чорнухи-Лохвиця. – Київ,  2007. – 60 с.

м1532728кп - хр
87.3(4УКР)5
У 95
Ушкалов, Леонід Володимирович. 
 Григорій Сковорода [Текст] / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2013. – 122, [6] с.

1369615 - хр 
87.3(4УКР)
У 93
Ушкалов, Леонід Володимирович. 
Нариси з філософії Григорія Сковороди [Текст] / Л. В. Ушкалов, О. В. Марченко. – Харків : Основа, 1993. – 152 с.

739121 - хр
87.3(4УКР)46
Ф 56
Філософія Григорія Сковороди [Текст]. – Київ : Наукова думка, 1972. – 311 с.

1447149 - хр
87.3(4УКР)4
Ч-59
Чижевський, Дмитро Іванович. 
Філософія Г.С. Сковороди [Текст] / Д. І. Чижевський ; авт. передм. Л. В. Ушкалов. – Харків : Прапор, 2004. – 270 с.

Ф1461228кп - хр  
87.3(4УКР)6
Ч-59
Чижевський, Дмитро Іванович
Філософські твори у 4 томах  [Текст] / Д. І. Чижевський ; Інститут філософії ім. Г. Сковороди, Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, Укр. вільна акад. наук (США). – Київ : Смолоскип.
Т. 1 : Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди. –  2005. – XXХVІІІ+402 с.
 
ф1488561кп - хр
87.3(4УКР)46
Ш 37
Шевчук, Валерій Олександрович. 
Пізнаний і непізнаний Сфінкс. Григорий Сковорода сучасними очима [Текст] : розмисли / В. О. Шевчук. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2008. – 528 с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації).

415521 - хр
1Ф5
Ш 67
Шкуринов, Павел Семенович. 
Мировоззрение Г. С. Сковороды [Текст] : лекции  / П. С. Шкуринов. – Москва : Издательство Московского университета, 1962. – 82 с.

Григорій Сковорода – педагог

1404128кп - хр
74.58(4УКР)я73
А 46
Алексюк, Анатолій Миколайович. 
Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія [Текст] : підручник для вузів / А. М. Алексюк. – Київ : Либідь, 1998. – 560 с. – (Міжнар. фонд Відродження. Програма Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 Григорий Сковорода – викладач Переяславського і Харківського колегіумів, домашній учитель. – С. 58–70.

1442960кп - хр
74.03(4УКР)-8я73
Д 22
22 видатних українських педагоги [Текст] : підручник / Під заг. ред. А.М. Бойко ; Під заг ред. А. М. Бойко. – Київ : Професіонал, 2004. – 575 с. – (Персоналії в історії національної педагогіки).
Сковорода Г. С. – С. 12–36.

1568450кп - хр
378(477)"14/17"(09)
М 59
Микитась, Василь. 
Давньоукраїнські студенти і професори [Текст] / В. Микитась. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 285 с. : фот.
Сковорода Г. С. – С. 139–144.

713573 - хр
37(09)
П 24
Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди [Текст] / ред. О. Г. Дзеверін. – Київ : Вища школа, 1972. – 246 с. – Зміст: Світоглядні основи педагогіки Г. С. Сковороди / І. А. Табачников. Елементи діалектики в психологічних поглядах Г. С. Сковороди / Г. С. Костюк. Сковорода про виховання і розвиток розуму / С. А. Литвинов. Етичні погляди Г. С. Сковороди і проблеми морального виховання / Г. П. Гребенна. Проблеми естетики та естетичного виховання в спадщині Григорія Сковороди / І. В. Іваньо. Деякі питання теорії навчання в спадщині Г. С. Сковороди / І. В. Пуха. Література як засіб виховання в учительській діяльності і творчій спадщині Г. С. Сковороди / О. Р. Мазуркевич. Традиції народної педагогіки в творчості Григорія Сковоороди / Ф. І. Науменко, Є. І. Приступа. Г. С. Сковорода про особистість учителя / В. В. Струбицький. Г. С. Сковорода і Київська академія / І. Хижняк. Діяльність Г. С. Сковороди в Переяславському і Харківському колегіумах / А. М. Ніженець. Сковорода в радянській історико-педагогічній літературі / О. Г. Дзеверін.
– С. 99, С. 140, С. 185 – 186.

Образ Григорія Сковороди в художній літературі


1408391кп - хр
84(4УКР)6-5
В 55
Вишеславський, Леонід. 
Сковородинівське коло [Текст] / Л. Вишеславський. – Київ : Смолоскип, 1997. – 62 с.

1091486кп - хр
У2
Д 72
Драч, Іван Федорович. 
Григорій Сковорода [Текст] : біографічна повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович. – Київ : Молодь, 1984. – 216 с. : фот., ил. – (Уславлені імена : Серія біографічних творів ; вип. 60).

701345 - хр
У2
Д 72
Драч, Іван Федорович. 
До джерел [Текст] : вірші, поеми, переклади / I. Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1972. – 304 с. : портр.  
Сковородіна – С. 141–146.

м1534135кп - хр
821.161.1(477)-311.6
Е 96
Ешкилев, Владимир Львович. 
Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды [Текст] / В. Ешкилев; пер. c укр. Н. М. Дутчак. – Харьков : Фолио, 2014. – 319 с. – (Граффити).

1522642кп - хр
84(4УКР)6-44
Е 96
Єшкілєв, Володимир Львович. 
Усі кути Трикутника. Апокриф мандрів Григорія Сковороди [Текст] : роман / В. Єшкілєв. – Київ : Академія , 2012. – 248 с. – (Автографи часу).

1308676кп - хр
84(2=Укр)7-5
З-58
Зеров, Микола. 
Твори в 2-х томах [Текст]. Т. 1. Поезії. Переклади / Зеров Микола. – К. : Дніпро, 1990. – 843 с.
Сковорода Григорій. Вірші [переклад з латинської] – С. 388–390.

1309484кп - хр
84(2=Укр)7-4
І-25
Івченко, Михайло Євдокимович. 
Робітні сили [Текст] : новели, оповідання, повісті, роман / М. Є. Івченко ; передм. В. О. Мельник. – Київ : Дніпро, 1990. – 823 с.
Напоєні дні [Повість] – С. 310–353.

1292028кп - хр
84(2=Укр)
К 90
Куліш, Пантелеймон Олександрович.
Твори в 2-х томах [Текст] / П. О. Куліш. – Київ : Дніпро, 1989.
 Т. 1 : Поезія / авт. передм. М. Г. Жулинський. –  1989. – 654 с. : портр.
Грицько Сковорода [Поема] – С. 594–599.

310181 - хр
Р2
К 31
Каштаньер А.Г.
Магистр вольной кафедры // Каштаньер А. Г. Имена на мраморе : рассказы / А.Г. Каштаньер. – Харьков: Харьковское областное издательство, 1957. – С. 3–21.

684451 - хр
У2
М 19
Малицький, Федір Михайлович. 
Мудрець із Чорнух : поема // Малицький Ф. М. Цвіт ломикаменя. – Київ: Радянський письменник, 1971. – С. 55–92.

1158036кп - хр
У2
Т 46
Тичина, Павло Григорович
Зібрання творів у 12-ти томах [Текст] : художні твори. Томи 1–7 / П. Г. Тичина ; Академія наук Української РСР, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка.
 Т. 4 : Сковорода. Симфония. – 1985. – 591.

м1554619кп - хр
821.161.2.09"16/19"
У 95
Ушкалов, Леонід. 
Від бароко до постмодерну [Текст] : есеї / Л. Ушкалов. – Київ : Грані-Т, 2011. – 549 с. – (De profundis). Зміст:
 Сковорода та Біблія (Варіації на тему Юрія Шевельова). – С. 85–120.
 Святі отці в Сковороди. – С. 121–145.
 Есей про «вічну педагогіку» Сковороди. – С. 146–163.
 Чим були гроші для Сковороди? – С. 164–175.

1557038кп - хр
821.161.2’06-94
У 95
Ушкалов, Леонід. 
Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди [Текст] / Л. Ушкалов. – 2-ге вид. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 363 с. – (Постаті культури).

622530 - хр
У2
Ш 37
Шевчук, Василь Андрійович. 
Григорій Сковорода [Текст] : роман / В. А. Шевчук ; худож. А. П. Крвавич. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 320 с.

1127857кп - хр
У2
Ш 37
Шевчук, Василь Андрійович. 
 Під вічним небом [Текст] : повісті / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1985. – 200 с.
Осяяння. – С. 69–128.

1038565кп - хр
84(4УКР)6-44
Ш 37
Шевчук, Василь Андрійович. 
 Предтеча [Текст] : роман / В. А. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 471 с.

692969 - хр
У2
Ш 37
Шевчук, Василь Андрійович. 
 Предтеча [Текст] : роман / В. А. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1972. – 253 с. 

м1532748кп - хр
84(4УКР)6-44
Ш 89
Штельмах, Марія Леонідівна. 
Р.S. Григорія Сковороди... [Текст] / М. Л. Штельмах. – Харків : Гімназія, 2013. – 315 с. 

Пам’ятні місця та музеї Григорія Сковороди

563716 - хр
57(059)
І 99
Івченко, Сергій Іванович. 
Дерева-пам'ятники [Текст] / С. І. Івченко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 95 с. : ил.
  Живий монумент : [Про Дуб Сковороди у Сковородинівці] – С. 15–18.

м1167788кп - хр
8У1(069)
Л 64
Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди [Текст] / автор тексту Т. М. Борисова. – Харьков : Прапор, 1979. – 61 с. : іл. – укр., рос., англ. і фр. мовами.

931777 - хр
1Ф(С2)
Л 64
Литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды [Текст] / автор текста Т. М. Борисова. – Харьков : Прапор, 1979. – 31 с. : фот.


Бібліографічні покажчики творів Григорія Сковороди та літератури про нього

1570190кп - хр
821.161.2.09"2000/2019"(092)(01)
С 44
Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019) [Текст] : анотований бібліографічний покажчик / упоряд. В. М. Подрига. – Чорнобай : [б. в.], 2020. – 35 с.

1459361 - хр
91.9:83.3(4УКР)-8
У 45
Українські письменники: Біо-бібліографічний словник [Текст] : у 5-ти томах. – Харків : Прапор.
Т. 1 : Давня українська література (XI–XVIII ст.) / уклад. Л. Є. Махновець. – Перероб. вид. – Харків : Прапор, 2005. – 976 с.
 Сковорода Григорій [Бібліографія] – С. 526–542.


Переглянути галерею видань