Травень  2024 року
 
Пропонуємо до вашої уваги список книг, які мали найбільший попит цього року.
Під час складання рейтингу враховувалися запити читачів відділів обслуговування.

 

83.3(4Вл)4, P 36, № 1501776
Pearce Joseph. The Quest for Shakespeare. – San Francisco:Ignatius Press, 2008.- 216 с.

 

Протягом століть дослідники творчості Вільяма Шекспіра ведуть нескінченні суперечки щодо його життя та творчості. Зрозуміти твори Шекспіра неможливо без знання того, ким він був, без знання реалій життя та  релігійних баталій того часу. Ця книга – є однією із багатьох версій біографії письменника.

391.7(=161.2)(09) В 82 в1569282кп
Врочинська Г. В. Історія традиційних українських прикрас = History of Traditional Ukrainian adornments / Г. В. Врочинська, Г. Г. Стельмащук. - Київ : Балтія-Друк, 2020. - 179 с. : іл., фот. кольор. - укр., англ. мовами. - Бібліогр.: с. 181-182.

 

Відомі етнографині з м. Львова Галина Стельмащук і Ганна Врочинська у своєму виданні розповідають читачеві про те, як з розвитком технологій розвивались і змінювались принципи виготовлення традиційних прикрас українців, які мали не тільки художньо-естетичний сенс, але і зберігали своєрідний культурний код нації. Цікаво, що прикрасами користувались не тільки переважно жінки, але й для чоловіків здавна існували власні традиції і системи визначених символів для позначення за допомогою прикрас в одязі, головних уборах, зброї тощо їхнього місця і становища в суспільстві. Ілюстративний матеріал до видання зібраний у багатьох музеях України.

002.1(082)/В 90-963313
Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності (КДІД) НМетАУ : зб. наук. праць. Вип. 4 / Укр. держ. ун-т науки і технологій, Ін-т пром. та бізнес технологій ; ред. О. В. Михайлюк [та ін.]. – Дніпро : УДУНТ, 2022. – 94 с.

 
На основі вивчення роботи архівних, бібліотечних, інформаційних установ, у збірнику досліджені різні питання документознавства, інформаційної діяльності: висвітлюються особливості цифрової грамотності та важливість критичного мислення у сучасному світі; розглядається еволюція носіїв інформації в часі та просторі; описуються етапи використання маркетингового підходу в сучасній  українській бібліотечній сфері; розглядається роль та місце штучного інтелекту у сучасному  інформаційному просторі; розглядається психологічний чинник обміну інформацією в управлінських  процесах; висвітлюються проблеми взаємовідносин суспільства і природи, їх складний і суперечливий характер; розкривається співвідношення паперового та електронного формату надання державних адміністративних послуг та інше.

1576460кп бф 929(100)"17/19"(092) Д42
Джонсон, П. Інтелектуали [Текст] / П. Джонсон ; пер. з англ. Л. Гребенюк. - Харків: Vivat, 2022. - 560 с. - (Біографії та мемуари).

 

Історічні постаті завжди дуже суперечливі. Звертаємо вашу увагу на книгу Пола Джонсона     «Інтелектуали». Автор з досить несподіваного боку репрезентує відомих історичних діячів минулого. Люди, яких ми завжди представляли у вигляді забронзовілих пам'ятників, виявляються нашими сусідами по комунальній кухні та звичайними покупцями одеського Привозу. Але... вони такі як ми, та не такі! Генії, категоричні проповідники остаточної істини... чи люди не без гріха, що можуть помилятися та визнавати хибні ідеали? Жан-Жак Руссо, Карл Маркс, Генрік Ібсен, Ернест Гемінґвей, Жан-Поль Сартр, Лілліан Геллман, Бертран Расселл, Бертольт Брехт, Норман Мейлер - імена, закарбовані в століттях. Та чи відповідало приватне життя інтелектуалів їхнім стверджуваним принципам? Як поводилися з дружинами та дітьми, законними й позашлюбними? Чи цінували дружбу? Чи були ідеальними в усьому? Відповіді вас здивують.

821.161 1552899
Єрмоленко В. Ловець океану. Історія Одіссея.-Львів : Видавництво Старого Лева,2017.-216с.

 
Всі ми знаємо долю Одіссея, одного із героїв грецьких міфів. Дуже цікава інтерпрітація цього героя в романі Джойса "Улісс", а тепер ми маємо свого оновленого Одіссея в українській літературі. Автор роману Володимир Єрмоленко- український письменник, кандидат філософських наук , викладач  Києво-Могилянської академії. Роман "Ловець океану" - вишукане читання для тих , хто цінує філософські сентенції й висновки. Це неймовірно поетичний роман і його можна назвати поезією в прозі. Головний герой перебуває в пошуках істини і прагне віднайти відповіді  на вічні питання буття: кохання,смерть,провину, красу і втрату. "Шлях до себе самого лежить через безодню.Ти мусиш пливти, ти мусиш стрибнути, ти мусиш летіти, щоб знайти самого себе."

1576790 821.161. З 43
Звонок І. Гальшка Острозька.- Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля",2023.-608с.

 
Книга вражає і бере в полон історією головної героїні - історією її кохання. Героїня знаходиться між двох релігійних світів: католицького та православного. У той час , коли батьки шукали їй шляхтича , серце дівчини плинуло до іншого.Перед дівчиною постає непростий вибір: скористатись волі родичів чи дослухатись голосу власного серця.

В романі зображається період Середньовіччя - інтриги, кохання, дуелі. Книга переносить в інший світ, розкриваючи реальні історичні події і заставляє задумуватись над сьогоденням.

1547642 665.733(075.8) М 85
Моторні палива: властивості та якість [текст] підручник / Сергій Бойченко, Андрій Пушак, Петро Топильницький, Казимир Лейда; за заг. ред. проф. С.Бойченка.- К. :

 
Викладено основні відомості про моторні палива. а саме автомобільні та авіаційні бензини, дизельні та біодизельні палива, палива для повітряно-реактивних двигунів (ПРД) газові моторні палива, що на сьогодні є традиційними джерелами енергії для сучасних транспортних засобів. Може зацікавить студентів, які навчаються за спеціальностями, що передбачають вивчення дисциплін, пов'язаних із використанням моторних палив.

63.3(4УКР)46
Палій А., Гордієнко М. Козацька спадщина : документальні нариси / Палій,А.Г., Гордієнко,М.О. ; Палій А.Г.,Гордієнко.М.О. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2008. - 287 с.

 
Після здобуття незалежності України до громадян поступово повернулася забута козацька спадщина. Але ще багато сторінок історії залишаються невисвітленими. Книга "Козацька спадщина" розповідає про роль запорозьких козаків, а також знайомить з історіями українців, яких гірка доля розкидала по багатьох країнах світу.

1573199 65.765 (075.8) П 37
Пластичні мастила: властивості та якість. Підручник / Сергій Бойченко, Петро Топільницький, Андрій пушак, оксана Мікосянчик, вікторія романчук, Ігор Трофімов.- Київ:

 
Пластичні мастила належать до особливої групи мастильних матеріалів. Ці мастила повинні задовільно змащувати елементи ходової частини та шарнірні з'єднання при частій зміні мастила. до найбільш важливих властивостей пластичних мастильних матеріалів відносяться: в'язкість, механічна стабільність. Автори цього видання систематизовано підготували матеріал про властивості та якість пластичних мастильних матеріалів, що на сьогодні є важливим видів експлуатаційних матеріалів під час експлуатації авіфційної та наземної техніки. Підручник буде корисним для фахівців транспортної сфери, а також нафтопродукто- та авіапаливозабезпечення, студентів, аспірантів і здобувачів наукового ступеня відповідного профілю.

008(477)(082) П 60 1575917
Порцева Л. Стежками української культурології : зб. наук. ст. / Л. Порцева, К. Матвєєва. - Дніпро : Журфонд, 2022. - 190 с.

 

Автори збірнику дослідили зв’язок духовного і культурного розвитку українського суспільства як частини світової культури та по-новому висвітлили погляди на долю української культури у світовій культурі. У понад двадцяти наукових статтях всебічно розглянуто феномен української культури під різними кутами зору та через призму різноманітних видів мистецтва. В статтях зафіксовано віднайдений авторами новітній природній, ефективний, естетичний підхід до використання сумісно методів ароматерапії і хореографії як синергію цих практик для відновлення здоров’я всіх вікових груп та різних професій.

83.3(4Укр)5-8Шевченко.я9, Ш 37, № 154450
Шевченкознавство в сучасному світі: монографія. – К.:Київський університет, 2014. – 463с.

 

Монографія покликана висвітити сучасний стан шевченкознавчих студій в світі, переусім у Європі та Азії. Велику увагу приділено перекладам творчої спадщини Кобзаря різними іноземними мовами.

Корисно для широкого загалу та студентам та науковцям.

821.161.2
Яворницький, Дмитро Іванович. За чужий гріх : роман, повість, малюнки з життя / Д. Яворницький. - Дн-ск : Січ, 2006. - 600 с

 
До книги видатного вченого і письменника Д. І. Яворницького ввійшли: автобіографічний роман «За чужий гріх», повість «Наша доля – Божа воля» та малюнки з життя «Поміж панами». Цих творив вітали Б. Д. Грінченко, І. С. Нечуй-Левицький, Олена Пчілка, Панас Мирний, І. Ю. Рєпін та ін., особливо відзначаючи їх реалістичність та правдивість, сатирично-гумористичне спрямування, багатство та колоритність мови.