Липень  2023 року
 
Пропонуємо до вашої уваги список книг, які мали найбільший попит цього року.
Під час складання рейтингу враховувалися запити читачів відділів обслуговування.

 

1518519 638.132 А 92
Атлас медоносних рослин України- 2-ге вид. допов./ Л.І. Боднарчук, Т.Д. Соломаха, А.М. Ілляш та ін. - К.: Урожай, 2009.- 272 с. : іл.- Бібліогр.: с .250-252

 
Описано найвідоміші медоноси, які трапляються у природній флорі й культивуються в різних зонах України. Наведено морфологічний опис рослин, їх екологію ів різних зонах України. Наведено морфологічний опис рослин, їх екологію, поширення, практичне використання у бджільництві та інших галузях (зокрема в медицині, зеленому будівництві, харчовій, деревообробній промисловості тощо). Відмічено загальні закономірності поширення медоносних рослин в Україні. Особливості використання продуктів бджільництва доповнено рецептами їх практичного застосування.

821.Б181559693
БайдаченкоА.Г. Дама з покритою головою.-Харків:Фоліо,2018.-362с.

 
Головна героїня роману А.Байдаченко "Дама з покритою головою"- Маргарита Орлеанська. Читачів завжди цікавили історичні романи , а історія Франції була на першому місці . Період Столітньої війни неодноразово висвітлювався в романах різних авторів і цей період захопив також  українську письменницю Анастасію Байдаченко, яка в цій книзі ви висвітлила всю круговерть Середньовіччя - розваги і молитви, світські інтриги та політичні ігри, боротьбу за владу між бургунцями та арманьяками, лицарську любов до Прекрасної Дами......

4И, № 1430021
Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык – К.: ИНКОС, 2001. –267с.

 

Мета цього видання – допомогти тим, хто вивчає іноземні мови, правильно організувати свою роботу, підібрати собі підручники, опанувати найефективнішими прийомами вивчення граматики та лексики та навчитися спілкуванню іноземною мовою.

ф1470666кп бф 63.5(4УКР) 63.5(4УКР)
Боряк О. Україна: етнокультурна мозаїка [Текст] / О. Боряк. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.

 

Кожна з існуючих у світі культур країн, народів, націй неповторна й унікальна і є невід’ємною складовою світової культури. Стосується це і України,  яка історично має багатонаціональну складову. Звертаємо вашу увагу на книгу  Олени Боряк «Україна:етнокультурна мозаїка». В  етнокультурологічних   нарисах, присвячених  традиційному буттю пересічного українця  XIX  та першої половини XX століття йдеться про свята й будні, звичаї та обряди, повір’я і символіку та багато про що інше. Разом зі свідченнями очевидців та маловідомими ілюстративними матеріалами із архівів та малярських майстерень все це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття. Це видання стане в нагоді всім, хто цікавиться українською минувшиною.

Ф 1239882 632.51 В 38
Веселовський І.В. та ін. атлас-визначник / І.В. Веселовський, А.К. Лисенко, Ю.П. Манько.- К.: Урожай, 1988, 72 с.

 
У довіднику подано характеристику найбільш поширених бур'янів сільськогосподарських угідь, садових і лісових насаджень України, наведено кольорові зображення бур'янових рослин, висвітлено основні заходи боротьби з ними.

556.165 Д 24; 1574323кп-мп
Дворецький А. І. Дніпровське водосховище.- Дніпро: Ліра, 2022.- 152 с.

 
Біобібліографічний покажчик-довідник "Дніпровське водосховище" - збірка наукової інформації та першоджерел регіональних досліджень Дніпровського (Запорізького) водосховища для здобувачів вищої освіти, які працюють над підготовкою курсових та дипломних робіт. Містить понад 1200 літературних посилань, що стосуються наукових досліджень саме порожистого Дніпра і утвореного на ньому Дніпровського (Запорізького) водосховища.

1574950 94Д42.
Джонсон Б. Фактор Черчілля.Як одна людина змінила історію.-Х.:Віват,2019.-400с.

 
Вінстон Черчилль є одним з найвидатніших політиків всіх часів. Саме його рішучі дії допомогли Великій Британії пройти через буремні часи світових воєн , не втративши гідності. Цей історичний досвіт досліджує Боріс Джонсон у своїй книзі ,де зобразив Черчилля як незрівнянного стратега , людину сміливу і глибоко гуманну. Ця книга-один із небагатьох прецендентів у літературі ,коли один політик пише біографію іншого.Легкий стиль Боріса Джонсона захоплює із перших сторінок і не відпускає до останніх.

1560541 631.674.5(075.8)
Доценко В.І., Морозов В.В., Онопрієнко Д.М. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування: навчальний посібник.- Стереотипне вид.- Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2018.- 448 с.

 
Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що широко використвують в Україні. 

94 (477) "19" К 28
Касьянов, Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980 років. – К., 2019 – 248 с.

 

 

Книжку присвячено подіям, пов’язаним із виникненням і розвитком руху протесту в 1960-1980-х  роках. У центрі уваги автора – протистояння української інтелігенції та радянської держави. Спроби національно-культурного відродження 1960-х років і його придушення, формування опозиції режимові, політичні течії в дисидентському русі, «український самвидав», репресії проти інакодумців, правозахисний рух – усі ці проблеми розглянуто в контексті загальної еволюції тоталітарної системи до її занепаду. Для істориків, політологів, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.


 

902(477.63)(092)К56;1567842край1487527мп
Ковалева И. Жизнь, проведенная в могиле. Исповедь археолога / Ін-т суспіл. дослідж. - Дн-ск : АРТ-ПРЕСС, 2008. - 190 с. : фот.

 

Книга відноситься до мемуарного жанру, в якій розповідаються події із життя дніпровської вченої, археолога, історика  Ірини Федорівни Ковальової. У ній присутні картини міста довоєнного та післявоєнного часу, спогади про сучасників, описи археологічних розкопок, роздуми про роль інтелігенції у боротьбі з авторитарним режимом, про відповідальність ученого перед Історією. «Исповедь археолога» – це захоплююча мандрівка в минуле – XX століття і одночасно історичне джерело для науковців та  краєзнавців.
Ім’я професорки Ірини Ковальової добре відоме не лише в Україні а й далеко за її межами, насамперед, завдяки ініціюванню та реалізації низки важливих наукових проєктів і програм в галузі археології.  

1538557 633.88(075.8) Л 56
Лікарські рослни у тваринництві/ П.П.Антоненко, Н.І. Суслова, В.О. Постоєнко.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014.- 424 с.

 
Одним із головних джерел отримання профілактичних і лікарських засобів сучасної ветеринарної медицини є лікарські рослини. Вони використовуються як безпосередньо, так і для отримання багатьох цінних, новітніх ефективних препаратів. Цей довідник має за мету привернути увагу студентів, викладачів ВНЗ факультетів ветеринарної медицини та фахівців до питань використання лікарських ролслин, виготовлення з них препаратів, застосування фітотерапії у практичній діяльності.

81’24, № 1569414
Льюїс Бенні. Вільно за 3 місяці. Як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження –Х.:Ранок, 2019. – 272 с.

 

 

Автор цього видання – відомий поліглот, блогер, мандрівник. Тому варто прислухатися до його порад щодо вивчення іноземних мов.У книжці наведено найефективніші методики і способи запам’ятовування нових слів, нові мовні техніки, підказки та корисні інтернет-ресурси. Книга допоможе легко і швидко опанувати будь-яку мову.


 

1533807 631 М 54
Методика наукових досліджень в агрономії [текст]: навч.посіб./ В.Г.Дідора, А.С. Смаглій - К .: "Центр учбової літератури"

 
У посібнику викладено сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми, що застосовуються для оцінки та інтерпритації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів,,що притаманні агрономічному експерименту.

ф1556077 кп иск 7.031.4(477.8)(084):069
Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського / К. Каркадим, Р. Баран, Л. Пискор [та ін.]. - Коломия : Нац. музей нар. мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського , 2011. - 60 с. : фот .кольор.

 

Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського справедливо вважають перлиною культурного надбання не лише Прикарпаття, а й України в цілому. Зосередивши у своїх колекціях всю повноту різноманітності народного мистецтва карпатського краю, він ось уже впродовж 80-ти років гідно представляє автентичну культуру талановитих гуцулів і покутян, творча спадщина яких вражає багатством орнаментики, глибиною символічної образності, технічного виконання, колористики та вжитково-обрядового застосування. У виданні «Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського вміщено твори за видами народного мистецтва (дерево, кераміка, метал, шкіра, вишивка, ткацтво та одяг), які є своєрідним путівником залами музейної експозиції. Пов’язані з певними ритуалами й побутом, ці речі характеризують традиційність народної культури регіону, розкривають її взаємовпливи у філософії пізнання сутності. Видання дає можливість познайомитись з музейними філіалами в Коломиї (Музей писанкового розпису), у Косові (Музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини), у Яремчі (Музей етнографії та екології Карпатського краю).

Видання розраховане на читачів, які цікавляться українською культурою, музейними закладами та тих, хто опрацьовує цікаві пізнавальні туристичні маршрути.

821.161.2 П 32
Підгайний, С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. – К., 2008. – 326 с.

 

 

Семен Підгайний (1907 – 1965) – відомий публіцист, історик, громадсько-політичний діяч української діяспори. Колишній в’язень соловецьких концтаборів, у боротьбі проти геноциду рідного народу він був сподвижником Івана Багряного, одним з організаторів УРДП. До книжки увійшли його твори: «Українська інтелігенція на Соловках» та «Недостріляні» (у двох частинах). Написані правдиво й майстерно, ці твори викривають злочинну політику кремлівських авантюристів у побудові «комуністичного раю», що обернулося справжнім пеклом для багатьох націй. У книзі подано імена й прізвища реальних людей, котрі загинули від рук узурпаторів. Видання в Україні здійснене вперше, коштом Фундації ім. Івана Багряного і розраховане на всіх, кому не байдужа доля рідного народу. 

 

ф1554633 кп иск 7.03(520)(091)(075) Ш 37
Шевцова Г. Історія японської архітектури і мистецтва : навчальний посібник. - К. : Грані-Т, 2011. - 231 с. : іл., фот.

 

Важко знайти країну, де старовинна архітектура була б такою ж самобутньою та естетичною, як в Японії. Архітектура цієї країни є не лише багатою й різноманітною, але й дуже складною для вивчення, що було обумовлено багатьма причинами, які випливають з історико-культурних, ментальних та релігійних особливостей Японії. Ця країна маючи острівне розташування розвивалася незвичними, відмінними від континентальних культур шляхами. Іноземні релігійні, культурні, мистецькі, архітектурні, технічні та інші надбання у всі часи дуже охоче сприймалися японцями, але, накладаючись на оригінальну національну основу, напрочуд швидко видозмінювалися і настільки пристосовувалися до місцевих умов та естетичних уподобань, що невдовзі вже сприймались як суто японські.

В Японії приблизно від VI ст. встановилася рідкісні система релігійного синкретизму: анімістична релігія японців синто розвивалася пліч-о пліч із буддизмом, який прийшов із Китаю, що позначилося на архітектурі: споруди синто та буддизму відчували сильний і постійний взаємовплив, що в результаті приводило до формування нових напрямків та стилів. І якщо конструкція, стилістика та техніка зведення буддійських храмів первинно була запозичена з Китаю, то будівельні традиції синто передавали автентичну естетику японців – і саме вони у  висліді й стали основою для формування феномену японської архітектури, який нині є знаним і оціненим у всьому світі.

Пропоноване видання послідовно знайомить читача з історією японської архітектури і певних, тісно пов’язаних з нею, галузей монументального мистецтва в їх нерозривному зв’язку зі складною історією та культурою цієї країни.

Видання розраховане на тих, хто цікавляться культурою та архітектурою зарубіжних країн.