Червень  2023 року
 
Пропонуємо до вашої уваги список книг, які мали найбільший попит цього року.
Під час складання рейтингу враховувалися запити читачів відділів обслуговування.

 

75.031.4(477.63)(075) 1558972
Гарькава, Тетяна. Петриківський декоративний розпис [Текст]: Підручник / Т. А. Гарькава. – Дніпро: ЛІРА, 2017. – 220 с., іл.

 

Тетяна Гарькава – віртуоз петриківського розпису, викладачка, заслужена майстриня народної творчості України, чиї роботи зберігаються в багатьох музейних і приватних колекціях світу.
Написаний нею підручник розкриває генезис та становлення петриківського розпису як світового явища культури. Знайомить із визначними майстрами та шедеврами живопису, техніками і прийомами малярства. Яскравим доповненням стали ілюстрації авторського виконання головних мазків і елементів, зразки творів видатних майстрів.
Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів і бажаючим прилучились до цього виду мистецтва.

5А2 (Англ) № 1375227
Gray H. Gray’s Anatomy – Senate, 1994 – 1248p.

 

Підручник з анатомії людини англійською мовою стане у нагоді студентам-медикам. Цікаво, що перша публікація цього підручника була здійснена у 1905 році.

ф1562205 кп иск 7.03(100) Б 48
Берд М. 100 ідей, що змінили мистецтво. - К. : ArtHuss, 2019. - 207 с. : кольор.іл.

 

За тисячі років мистецтво набуло незліченних форм і втілень. Але час від часу нові відкриття чи віяння змінюють вигляд того, що ми звикли називати мистецтвом, або ж сам спосіб, у який ми його сприймаємо. Автор видання систематизує поворотні моменти історії мистецтва від малюнків у печерах до стріт-арту. У своїй книзі дослідник демонструє, як нові засоби і технології радикально змінюють способи творення мистецтва. Автор інтегрує історію мистецтва до ширшого контексту розвитку ідей, філософії, винаходів, світогляду, а також демонструє, як ідеї попередніх епох переосмислюються сучасними митцями.

Видання розраховане на широке коло читачів.

821.161.2 К20
Брати Капранови .Справа Сивого.-Київ:Нора-Друк ,2018- 288с.

 
В новому романі Братів Капранових події відбуваються в нашому місті на початку 20 сторіччя і теми , які підіймають автори  вічні - це любов,історія, злочин. Роман написаний в жанрі "антидетектива" і головний герой  роману - Дмитро Яворницький ,видатний історик та археолог. Романтична лінія сюжета наповнена старовинними легендами та міфами, а історична показує широку панораму історії степової України. "От здавалося б іще трошки - і кінець укоаїнцям, але вони раптом підводяться,немов трава у степу..."цим  рефреном звучить основна тема роману.

811.111’24(038), № 1569232
Гендс П. Collins:як говорити англійською.Розбираємося з нюансами слововжитку – К: КМ-БУКС, 2020. – 408 с.

 

 

Переклад цього видання має на меті допомогти студентам правильно використовувати окремі слова та вирази задля найточнішої передачі сенсу сказаного. Книга побудована в форматі словника, в якому статті впорядковано за алфавітом. Окрім цього, в книзі подано короткий довідник з граматики, спеціально адаптований до потреб українського читача.


 

1568227 687.1 Є 41
Єжова О.В. Конструювання одягу. Курс лекцій. 3-тє видання доповненне. Київ: Центр учбової літератури, 2020.192 с.

 
В посібнику викладені основні відомості, пов'язані з асортиментов, вихідними даними та методами конструювання одягу в системі "людина - одяг- серидовище",наведені методи виконання проектно-конструкторських робіт з проектування одягу платтєво-блузочного і костюмного асортименту, а також поясних виробів на типову та індивідуальну фігуру з використанням сучасних технологій традиційного та комп'ютерного проектування.

83.3 (4 Укр) 5-8 Шевченко З-17
Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка. - Нью-Йорк - Париж - Мюнхен, 1955

 
Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева мала бути надрукована у Львові ще 1939 року, але своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. 
Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.

1574742 631.674 З-90
Зрошення сільськогосподарських культур самопливно-поверхневим способом/ В.І.Доценко, В.В.Коваленко, Л.М. Руков, Т.І.Ткачук - Дніпро: ДДАЕУ, 2020.- 198 с.

 
Розглянуто основні принципи проведення самовпливно-поверхневого способу поливу сільськогосподарських культур: полив по борознах, по смугах і затопленням. Розглянуті питання пов'язані зі зміною вбираючої здатності ґрунту протягом періоду поливу, і вплив її на елементи техніки поливу.

1573797 624.131.1 (075.8) І 62
Інженерна геологія з основами геотехніки: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ кол.авт.; за заг.ред проф В.Г. Суярка.- Харьков: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.- 296 с

 
У підручнику викладено основи загальної геології, методику та пректування інженерно-геологічних та геотехнічних досліджень, основи динаміки вод. Особливу увагу приділено геодинамічним процесам та їх інженерно-геологічним наслідкам (обвали та осипи, зсуви, суфозія та карст,пливуни, підтоплення, просідання у лесових ґрунтах, сейсмічні явища, перетвореннч берегів).

1503559кп бф 63.4(4УКР)-41 Н 61
Нізовський А. Сто великих реліквій і скарбів України [Текст] / А. Ю. Нізовський. - К. : Арій, 2010. - 400 с. : іл. - (100 великих).

 

Не все те золото, що блищить: можливо, цією мудрістю керувався Андрій Нізовський, створюючи захоплюючу книгу «100 великих  реліквій і скарбів України» про матеріальне й культурне надбання України – від найдавніших часів до недавнього минулого. У виданні докладно описано реліквії, що належали колись відомим історичним діячам і стали нині символами нашої державності; і скарби духовні – книги, картини, ікони; і предмети матеріального побуту – витвори ювелірного мистецтва, зодчества, речі із стародавніх курганів і таємничих скарбів, виявлених  на великій території нашої країни. Серед них і саркофаг Ярослава Мудрого, і Почаївська ікона Божої Матері, і Пересопницьке Євангеліє, і пектораль із Товстої могили і скарб Києво-Печерської лаври та інше. Майже в кожного із цих предметів-символів, що дійшли до нас із глибин століть своя захоплююча, хвилююча, драматична доля. А всі разом вони становлять унікальний літопис України.

1574580 иск 75.071.1(477.63)"1970/1990"
Огрінь. Мистці дніпровського андеграунду 1970-х - поч. 1990-х рр. : [альбом] / автор-упоряд.: А. В. Карпов [та ін.]; фото О. О. Шпак. - Дніпро : Арт-прес, 2021. - 87 с. : фот.кольор.

 

Огрінь (Ігрень) – колишнє стародавнє поселення, нині один зі східних районів міста Дніпра. Він вирізняється мальовничою місцевістю на берегах річок Дніпра, Самари та Шиянки. Саме тут на початку 1970-х років розпочали свій шлях учасники огрінського гурту митців: Валерій Гречаний, Євген Деркач, Володимир Падун, Олександр Самійленко. Видання присвячене творчості кола мистців дніпровського андеґраунду зазначеного періоду, в якому окреслено творчий доробок художників, відомих як «огрінська школа», й означено місце кожного в культурному житті м. Дніпра на зламі епох – радянської доби та часів незалежної України.

Видання розраховане на широке коло читачів.

1548303 кп-мп; 94 (477.63) (092) К 59
Олександр Козленко. Дивосвіт отчого краю. - Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д.О. (Діонат), 2017- 168 с.

 

Книга «Дивосвіт отчого краю» складається з двох частин. Перша - «Велич краю - в людях» є своєрідним продовженням попередньої книги «Окраса рідної землі», яка побачила світ у 2013 році, й включає в себе цикл нарисів про відомих людей Широківського району Дніпропетровської області.

В другу частину «Люби і знай свій рідний край» увійшли краєзнавчі розвідки з історії рідної Широківщини.

94(477.63) П78
Провідники повстанського руху Придніпров'я (за матеріалами органів державної безпеки): збірник документів / упоряд.: Ю. Пахоменков, О. Чепурко; вступна стаття проф. Дмитра Архірейського. - Дніпро: Герда, 2021. - 288 с.

 
 У виданні висвітлюється історія національно-визвольної боротьби повстанців Криворіжжя та Дніпровського Надпоріжжя - регіонів України, які сьогодні розташовані в межах Дніпропетровської області і є частиною Придніпров'я. У книзі наведено документи радянських репресивно-каральних органів державної безпеки (ВУНК, ДПУ, НКВС), які містять інформацію як про методи боротьби радянського режиму з повстанцями, так і розкривають подробиці життєписів керівників та організаторів повстанських загонів 1918-1922 рр.
У збірнику використано документи, оригінали або копії яких зберігаються в Архівному підрозділі УСБУ в Дніпропетровській області та Державному архіві Дніпропетровської області. Більшість із них друкується вперше.

Книга стане у пригоді науковцям, краєзнавцям, усім тим, хто цікавиться історією українського повстанського руху та радянськими політичними репресями.

1567412кп-мп; 94(477.63)(01) С 48
Слобода Таромське: погляд крізь віки : краєзнавче бібліографічне видання / упоряд.: О. В. Харлан, І. С. Голуб, М. В. Шилкіна ; авт. вступ. ст. О. В. Харлан. - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 76 с.

 

Слобода Таромське: погляд крізь віки – краєзнавче бібліографічне видання. Містить статтю кандидата архітектури Олександра Харлана про виникнення першого поселення, його історію, культурну спадщину й особливості ландшафту.
Вивчення населених пунктів, які існували в різні часи на певній території окремо або у взаємозв’язку та взаємозалежності один від одного – одне з головних завдань у реконструкції історії міста Дніпра.
Видання може знадобитися краєзнавцям, екскурсоводам, вчителям, а також всім, хто цікавиться історією краю.

1574921 004.8 С 91
Суходоля О.М. Штучний інтелект в енергетиці: аналіт. доп.-Київ: НІСД, 2022.- 72 с..- (Серія "Національна безпека")

 
Досліджено основні напрями використання технологій штучного інтелекту в енергетичній сфері. виділено пріоритетні напрями застосування сучасних технологій у системах енергозбереження. Визначено проблеми, що перешкоджають швидкому впровадженню штучного інтелекту на корпоративному та суспільному рівнях.

1497988 687.53 Т 70
Трокоз О.А. Ілюстрована енциклопедія перукарського мистецтва.- Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2009.- 320 с.: іл.

 
За допомогою зачіски можна підкреслити свою індивідуальність, продемонструвати гарний смак. Ось чому у всі часи люди надавали величезного значення красі волосся. Фарбування, стрижка, нарощування, покриття спеціальними косметичними засобами - ось лише деякі технічні секрети сучасного перукаря. У цьому ілюстрованому виданні ви знайдете детальний опис сучасних модних зачісок з практичними порадами щодо їх виконання, рецепти догляду за волоссям і багато іншої корисної та цікавої інформації.

61(03), № Ф1540749
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник – К.: ВСВ

 

Словник охоплює близько 60000 медичних термінів із 36 основних спеціальностей. У ньому подана інформація про правильність написання, вимому і сутність термін ослів. Їх синоніми і самобутні українські назви.

1391551 821.161.06Х76
Хомич М. Загадка гробниці - К.:Саміт -Книга,2016.-536с.

 
Історичний детектив Миколи Хомича "Загадки гробниці "розкриває перед читачами таємниці давньої та сучасної української історії. Події роману починаються ще в 11ст. за праління Я.Мудрого та його синів Ізяслава,Святослава,Всеволода. Потім нитка розповіді тянеться до двадцятого сторіччя періоду Другої Світової війни, а також початку 21ст.  Уже в наш час під час розслідування загадок минулого, герої роману знімають історичні завіси , за  якими століттями ховалися політичні таємниці."Що може бути важливіше за правду? Правда є істина . Якщо будеш знати правду, ніякий світ навколо не здаватиметься ілюзорним"