Квiтень  2023 року
 
Пропонуємо до вашої уваги список книг, які мали найбільший попит цього року.
Під час складання рейтингу враховувалися запити читачів відділів обслуговування.

 

ф1562282 7.078(477)(092) А 15
Абліцов В. Україна. Меценати [Текст] / В. Г. Абліцов. - К. : Літера ЛТД, 2016. - 207 с. : іл., фот.

 

Меценатство в Україні має свою давню історію. Уславлені імена українських підприємців-меценатів Терещенків, Ханенків, Попових та інших вписані в історію назавжди. А чи має меценатство в Україні своє майбутнє? Видання Віталія Абліцова «Україна. Меценати» - це  спроба змінити стереотипи про світ сучасного бізнесу, адже в останні роки все частіше засвідчується участь заможних українців у матеріальній підтримці розвитку культури, науки, мистецтва. Книга ознайомить читачів з історією благодійництва в Україні, із сучасними послідовниками християнської моралі, сформує узагальнений образ нинішніх вітчизняних благодійників і меценатів. 

1573985кп иск 1573986 аб1573987 куц
Береза Р. Мистецька слава України: У пошуку євшан-зілля. - Львів : Література та мистецтво, 2021. - 544 с.

 

Наша країна – це країна з багатою та різноманітною культурою, батьківщина всесвітньо відомих митців, літераторів та інших діячів. Нам є ким і чим пишатися. У виданні автор барвистими засобами художнього слова змальовує багато маловідомих фактів з життя видатних українських митців, кожен з яких зробив свій яскравий внесок у розквіт української та світової культури. У книзі в формі есе-розповідей зображено життя і творчість таких видатних особистостей як Григорій Сковорода, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Михайло Вербицький, Марія Заньковецька, Іван Труш, Соломія Крушельницька та інших людей, які відіграли помітну роль у процесі становлення та розвитку української думки, культури та мистецтва.

Видання розраховане на широке коло читачів.

 

378.016(082) В 43 1574599 оил
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Вип.37/Харків:ХНУ.– 2020.-132с.

 

Це збірка наукових праць, в якій розглядаються теоретичні та методичні питання викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, принципи створення підручників і навчальних посібників, викладання аспектів мови та місце культурології у процесі навчання іноземних мов, міжпредметні зв’язки. Збірка розрахована на науково-методичних працівників, методистів, викладачів, магістрантів та докторантів.

84 (4УКР) 6 -44 Г69
Горліс-Горський Юрій. Холодний Яр Ч.1 і 2.- Ню Йорк: ЗДА, 1961

 

 «Холодний Яр – це одна з найяскравіших сторінок визвольної боротьби в Україні. Це живий приклад, як – невеликі числом, але сильні духом – можуть успішно боротися з незрівняно сильнішим ворогом.  На жаль, по цей бік межі мало хто знає, що після того. Як московська червона орда захопила Україну, над Дніпром існувала своєрідна «республіка», яка під українським національним прапором провадила запеклу збройну боротьбу аж до 1922 року».                                                                                                                                                                                                                                          Автор

«Це рідкісне видання перевидаємо тому, що його зміст є наскрізь протимосковський, героїчний і гідний уваги кожного свідомого українця, як теж заслуговує собі на збереження… … Понадто, рішились ми перевидати, щоб зберегти не лише саму книжку, але і пам'ять її автора, доля якого нам не є відома»
                                                                                                                                       Від видавництва д-р М. Сидор-Чарторийський


 

1546411 84(4укр)Г95
Гурницька Н.Мелодія кави в тональності сподівань.- Харків,2017.-256с.

 
Популярність до автора прийшла в 2014р. після того, як у світ вийшла її перша книга "Мелодія кави в тональності сподівань." Цей роман не залишає нікого байдужим і торкнеться вашого серця мудрими словами. Наталія Гурницька змогла довести своїм романом, що український жіночий роман може бути ніжним, витонченим та цікавим. Головна героїня роману Анна- це приклад незламності, жіночої мудрості, гідності та духовної сили. Всі виклики, які випали на її долю вона долає з великою гідністю.

94(477.63-25)"1868/1917"(092) Л 17
Лазебник В.І. Почесні громадяни міста Катеринослава 1868-1917. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2020. - 229 с. : фот.

 

Книга історичних нарисів Валентини Лазебник «Почесні громадяни міста Катеринослава. 1868-1917» видана у Арт-Пресі у 2020 році.
Першим почесним громадянином у 1868 році став катеринославський губернатор Василь Дмитрович Дунін-Барковський. Всього до 1917 року найвищого звання міста удостоєно 12 осіб: Поль Олександр Миколайович, Алексєєв Георгій Петрович, Дурново Іван Миколайович, Батюшков Дмитро Миколайович, Алексєєнко Надія Іванівна, Родзянко Михайло Володимирович, Алексєєнко Михайло Мартинович, Урусов Микола Петрович, Грекова Єлизавета Андріївна, Мессарош Катерина Іванівна, Риндовська Олександра Якимівна. Переважно вони жили і працювали в Катеринославі, були знайомі між собою, спілкувалися, зустрічалися на зборах громадських та самоврядних установ, де вирішували питання покращення життя міста та його мешканців.
Серед героїв книг люди, чиї імена носять вулиці Дніпра, на будинках, де вони жили і працювали, встановлені меморіальні дошки, а Олександру Полю –  пам’ятник.  
Звання Почесного громадянина міста Дніпропетровська – Дніпра удостоєно 45 осіб, список яких можна переглянути в книзі.  

811.521'255/4(075) Б81 № 1554525
Методологія художнього перекладу:навчальний посібник для студентів-японістів.-К.:Видавничий дім Дмитра Бурато, 2017.-412с.

 
Книга може зацікавить всіх, кому цікавий художній переклад з японської мови. Окрім суто теоретичнихположень перкладознавства, посібник містить розділи, де висвітлюються лексичні, граматичні, стилістичні труднощі художнього перекладу японської прози та поетичних творів.

1422970 631.4 О-92
Охорона ґрунтів: Навч.посіб./ М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик.- К.: Т-во "Знання" КОО, 2001.- 398

 
Це один з найповніших навчальних посібників з охорони ґрунтів, у якому на сучасній концептуальній основі розглянуто основні причини й умови прояву руйнівних процесів у ґрунтах України. Спираючись на найновіші досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених, висвітлено сучасні методи прогнозування процесів ерозії і деградації ґрунтів, а також методи попередження їх і боротьби з ними. Наведено ґрунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур.

631.61.(075.8) П 16
Панас Р.М. Рекультивація земель: навч.посібник. Вид., 2-ге стереотипн.,- Львів: Новий світ - 2000, 2007.- 224 с.

 
Викладено науково-теоретичні основи рекультвації земель, суть і зміст гірничної та біологічної (сільськогосподарської та лісової) рекультивації земель. Розкрито принципи проектування рекультивації земель. Подано досвід рекультвації земель в окремих галузях народного господарства. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів, фахівців землевпорядного профілю, а також для усіх тих, хто цікавиться проблемами раціонального використання та охорони земель.

821.161.2.09 "19" П 16
Панченко Володимир. Літературний ландшафт України. ХХ століття. 50 «слайдів» - К.: Ярославів вал, 2019.- 528 с.

 

 «Від Франка до Андруховича» - так могла називатися ця книжка про літературний ландшафт України ХХ століття. Автор пропонує читачам подорож у країну книг, що протягом десятиліть живуть своїм життям, ставши літературною класикою. 50 «слайдів» - це оригінальні, вільні від квазінаукового стилю, інтерпретації знакових художніх творів, полеміка, цікаві – а часом і драматичні – історії, зіперті на нові архівні матеріали, мемуарні сюжети, інтерв’ю з Павлом Загребельним, Іваном Дзюбою, Іваном Драчем, Анатолієм Макаровим, Сергієм Тримбачем…   Видання адресоване не лише філологічній аудиторії: «слайди» розраховані на активний діалог із кожним, хто має смак до художньої літератури.

1459034 634.11 О-57
Рекультивація земель: навч. посібник.- 2-ге вид. -Львів.- 2007- 224с.

 
Висвітлено біологічні й екологічні особливості культури яблуні, господарсько-біологічні властивості основних підщеп, подано сорти, включені до Державного реєстру сортів рослин України і рекомендовані для вирощування перспективних сортів яблуні в інтенсивних насадженнях. Викладено основи створення скороплідних високоврожайних яблуневих насаджень, технології виробництва садивного матеріалу, закладання і вирощування різних типів інтенсивних садів до закінчення ї продуктивного періоду, описано способи формування крон і обрізування дерев, догляду за молодими і плодоносними насадженнями яблуні.

1560572 633.18(075.8) Р 54
Рисові зрошувальні системи.- Херсон, 2018.- 435 с.

 
Наведено особливості технології вирощування рису в Україні, режими його зрошення і відповідні технології водокористування за способами поливу, водогосподарські розрахунки елементів таких систем, конструкції поливних карт, захожи з їхнього покращення, розрахунки зрошувальної та дренано-скидної мереж, розглянуто критерії і методи оцінювання еколого-економічної ефективності функціонування рисових систем. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів із підготовки фахівців за спеціальностями "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", "Будівництво та інженерія"

1572812 821.161.2 С16
Саліпа О.Оля.- Харків : Фоліо,2020.-218с.-(Мистецькі біографії)

 
Ольга Кобилянська.Про неї знають все,  але її не знає ніхто. В цьому романі  Ольга Кобилянська перед нами предстає не як письменниця,  а як жива жінка - пристрасна, вперта,  з власними помилками та комплексами. Роман"Оля" володар     

Гран-прі  "Короннація слова 2020". Розповідаючи про історію кохання О.Кобилянської та Осипа Маковея,  авторка не пропонує однозначних висновків. Зрада і підлість тут можуть сприймати як порятунок любові , а відданість та пристрасть - як її руйнування. Тож,читаючи роман,можете поринути в світ таємних пристрастей  та почуттів.

94(477.63)
Символ міста. Міський будинок

 
Книгу присвячено історії комплексу однієї з найбільших міських садиб, яка у 1872- 1982 роках була основною резиденцією міського самоврядування. Розглядаються як історія формування і розбудови садиби, так і розвиток міської влади як інституції.

1458985кп иск 85.941 С 72
Співає український народний хор імені Г. Верьовки / Автор - упорядник. А. Т. Авдієвський. - К. : Музична Україна, 2005. - 275 с.

 

Україна віддавна славиться піснями та оксамитовими голосами співаків. Найкращою візитівкою, що вже 80 років несе у широкий світ пісню-сповідь, пісню-думу, пісню-душу, є Національний заслужений академічний український народний хор імені Г. Верьовки. Людей зачаровує, торкається найпотаємніших струн серця кришталево-дзвінка, задушевна, ніжна українська пісня. Саме з таких пісень складається репертуар славетного колективу. Діапазон репертуару хору – від етносу й фольклору до класичних обробок a capella та пісень сучасних композиторів, від вокально-хореографічних сцен, композицій та народних дійств до фольклорної опери Євгена Станковича «Цвіт папороті». До видання увійшли пісні в записах і обробках Г. Верьовки та А. Авдієвського, твори композиторів-класиків і сучасних авторів, а також народні пісні з репертуару фольклорної групи і дитячого фольклорного ансамблю «Цвітень» в записах Марії та Василя Пилипчаків.

Видання стане у нагоді поціновувачам вокального мистецтва і української пісні.

94(477:470)"1734/1775"(02.064) 1574541
Сухомлин О. Російська військова присутність на території Запорожжя як виклик для запорозького світу (1734-1775). - Львів ; Київ : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. - 328 с

 

Публікація докторської дисертації українського історика Олександра Дмитровича Сухомлина.
В книзі описано різнобічні сторони історії існування російських фортець на землях Війська Запорозького Низового доби Нової (Підпільненської) Січі, взаємини залог російських фортець та запорозьких козаків тощо. Увагу сфокусовано на періоді російсько-турецьких війн 1735-39 та 1768-74 років.
Окремим розділом висвітлено участь лівобережного козацтва (Гетьманщини) в формуванні гарнізонів російських фортець.

1521414 41я73 Т38
Технології виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] : підруч. Кн. 1: Технологіївиробництва продукції рослинництва.- К.- 2011- 703 с.

 
Підручник "Технології виробництва продукції рослинництва" є першим комплексним виданням з підготовки бакалаврів інженерних спеціональностей. Авторам вдалося узагальнити і розширити матеріал існуючих навчальних посібників з ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, плодоовочівництва, захисту рослин і підготувати сучасний підручник, в якому висвітлені існуючі та новітні ресурсозберігаючі технології виробництва різноманітних видів продукції рослинництва з врахуванням вимог збереження навколишнього середовища.