Листопад  2023 року
 
Пропонуємо до вашої уваги список книг, які мали найбільший попит цього року.
Під час складання рейтингу враховувалися запити читачів відділів обслуговування.

 

811.521(02.064), № 1575366
Асадчих О.В. Змішане навчання усного японського мовлення:теорія і практика:Монографія.– К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 284 с.

 
В монографії представлено модель авторської методики змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів.

811.521’27(02.064), № 1554512
Асадчих О.В., Філонова В.О. Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі:Монографія.– К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 156 с.

 
Монографію адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. ЇЇ ціль – розкриття питання теорії та практики викладання усного монологічного мовлення на початковому рівні у вищих навчальних закладах України.

7.04(=161.2)(02.064) Б 74 1547639 иск
Богомолець О.В. Українська домашня ікона: монографія. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 517 с. : іл.

 

Становлення сучасної іконописної традиції тісно пов’язане з особливостями української родинної та громадської обрядової практики. Домашня ікона була і залишається одним із небагатьох феноменів української культури, що відображають світогляд, традиції і навіть переживання українців. У виданні запропоновано науковий розгляд домашньої ікони як унікального феномену української народної культури, який протягом століть відображав найвищі цінності українського народу, визначав своєрідність звичаєвої практики, закладаючи водночас підвалини для розвитку української етнічної ідентичності. В ньому висвітлено місце і роль домашньої ікони в обрядовій практиці українців. 

Видання розраховане на тих, хто цікавиться українською традиційною культурою.

1554063 821.133.1Б98
Бюссі М. Літак без неї:роман.- Х.:Віват,2018.-544с.155

 
Мішель Бюссі - один із найвідоміших письменників детективного жанру у Франції. Роман "Літак без тебе " став світовим бетселером і перекладений  багатьма мовами. Все почалося з авіакатастрофи, після якої залишився в живих лише один пассажир -тримісяна дитина. Причину катастрофи і таємницю знайденої дитини  шукає приватний детектив, найнятий  родиною цього немовляти. Він працює над цією справою майже 18 років і уже розпутав цю історію, але його самого знаходять мертвим.... Цей  роман,хитромудро вибудований і сповнений таємниць, не залишає нікого байдужим.  

821.161В58 1560232
Власенко І.Чужі скарби.-Х.Віват,2018.-320с.

 
Роман Ірини Власенко "Чужі скарби" був відзначений премією "Коронація слова" в 1917році і ця книга дійсно заслуговує  нагороди . Події роману  відбуваються в різних історичних пластах і у двох країнах - Україні та Франції. Сам сюжет захоплює у полон з перших сторінок. "Чужі скарби"- це столітня сімейна сага, це історія з родинної скрині. Головна героїня - Анні , уроженка Франції ,але українка по крові. Українській парижанці доведеться перегорнути безліч важких сторінок у книзі життя , щоб  повернутись на Батьківщину. Ця історія про повернення додому , де зберігаються наші найдорожчі скарби.

1485034 631.3 В65
Войтюк Д.Г., Яцун С.С., Довжик М.Я. Теорія сільськогосподарських машин: Практикум: Навч. посібник/ За ред. С.С. Яцуна.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2008.- 201 с.

 
Практикум містить лабораторні та розрахунково-графічні роботи з вивчення теоретичних основ найбільш поширених у сільському виробництві сільськогосподарських машин та зарядь, а також задачі з метою закріплення навчального матеріалу.

1547277 699.8 Г 44
Гетун Г.В., Румянцев Б.М., Жуков А.Д. Системи ізоляції будівельних конструкцій: Навчальний посібник.- Дніпро: Журфонд - 2016.- 676 с.

 
У навчальному посібнику викладені загальні відомості та конструктивні рішення систем гідро- і теплоізоляції будівельних конструкцій будівель та інженерних споруд6 покриттів, зовнішіх стін, фундаментів і підвалів, оздоблення та звукоізоляції приміщень. Розглянуто проблеми пожежної безпеки будівель і споруд та системи вогнезахисту будівельних клнструцій.

1560541 631.674.5(075.8)
Доценко В.І., Морозов В.В., Онопрієнко Д.М. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування: навчальний посібник.- Стереотипне вид.- Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2018.- 448 с.

 
 Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що широко використовують в Україні.

м1555102кп мп ; 94(477.63)"18"(092)
Кочергін, І. О. Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі [Текст] / І. О. Кочергін ; худож. Є. Самойленко.- Дніпро : Герда, 2018.- 111c.

 
Книга присвячена видатному діячу Придніпровського краю, засновникові промислових розробок криворізьких залізних руд, підприємцю, благодійнику, пристрасному колекціонеру і збирачу історичних скарбів. У виданні розповідається про походження, становлення особистості, роботу в різних установах, що виникли внаслідок реформ Олександра ІІ, підприємницьку, колекціонерську і доброчинну діяльність О.М. Поля. Книга стане у нагоді історикам, краєзнавцям, журналістам, мешканцям Дніпра та області, а також усім, хто цікавиться історією рідного краю.

1485523 632.914 К 90
Кулєшов А.В. Білик М.О. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: Навчальний посібник.- Харків: Ескада, 2008.- 512с

 
Висвітлені загальні та спеціальні питання діагностики, фітосанітарного моніторингу і прогнозування основних шкідників, хвороб та бур'янів сільськогосподарських культур. Наведені сучасні схеми проведення обстежень та обліків шкідливих організмів рослин по основних культурах та угіддях, загальноприйняті та перспективні методи і методики збору і обробки фітосанітарної інформації та розробки прогнозів.

1504592 744(075.8) М 69
МИхайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник/ За ред. В.С.Михайленка

 
Відповідно до державних стандартів України висвітлено питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Наведено приклади геометричних побудов, основні питання нарисної геометрії, пов'язані з розв'язанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами. Розглянуто питання креслення і деталювання машинобудівних креслеників, побудови різноманітних схем тощо.

85.143(4УКР-2К) Н 62 ф1543199 иск
Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської. - Київ : Либідь, 2016. - 272 с. : іл.

 

Софія Київська – найдавніший храм, що зберігся на східнослов’янських теренах. Вона є пам’яткою архітектури і монументального живопису світового значення. У 1990 р. Софію Київську включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Протягом багатьох сторічь вона здійснювала свою духовну і державотворчу місію. За Мазепи Софія була зовні перебудована в стилі бароко, яке називають українським або мазепинським. І сьогодні вона, вбрана в барокові шати, репрезентує величний образ Мазепиної Гетьманщини. Видання відкриває читачеві Софію Київську як грандіозну пам’ятку, пов’язану з доленосними для народу України періодами Могилянського відродження і розбудови національної держави-Гетьманщини. Воно містить багато ілюстрацій, видів архітектурного комплексу Софії, зразків її монументального та станкового живопису. 

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться живописом, архітектурою та історією України.

Шифр 821.161.2'06(082)/С 54-452962
Собори наших душ : літ.-худож. вид. Вип. 23 / Дніпропетр. обл. держадмін. [та ін.] ; відп. за вип. О. І. Кучма ; упоряд. Н. П. Довгялло [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2021. - 292 с. : муз. пр., іл.

 

Комунальний позашкільний заклад «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» - організатор обласних конкурсів «Собори наших душ». До збірника увійшли твори переможців і учасників обласних конкурсів юних літераторів художників та композиторів «Собори наших душ», присвячених 30-й річниці незалежності України.

1530724кп бф 63.3(4УКР)6-8 С 60
Солдатенко, Валерій. Проект Україна. 1917-1920 рр. Постаті [Текст] / В. Солдатенко . - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 511 с. - Бібліогр. наприкінці нарисів

 

Всі ми розуміємо наскільки важливо знати історію свого народу, своєї держави -   бо без минулого немає сучасного. Представляємо вашій увазі книгу доктора історичних наук Валерія Солдатенка «Проект «Україна». 1917-1920 рр. Постаті». У виданні подані біографічні матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу Української революції, керував її втіленням в життя, очолював політично-координаційний центр національної державності, - М. Грушевського, В. Винниченка, М. Міхновського, Д. Дорошенка, П. Христюка, С. Голубовича, М. Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді - справді доленосних документів, а від позицій, вчинків і дій багато в чому залежав вектор розвитку української історії.

002.2 Т 41
Тимошик М. Українська книга і світ / М. Тимошик. - Київ: Наша культура і наука ; Вашингтон : Український університет, 2018. - 516 с. : іл., фот.

 

Українознавча праця професора Миколи Тимошика  є знаковою для сучасного українського книгознавства. Її актуальність полягає в тому, що автор привертає увагу до тих фактів історії, які через політичні обставини принципово замовчувалися. Книга написана у жанрі переважно дорожніх нарисів. Вона захоплює цікавими епізодами з історії українського зарубіжного книговидання, розповідаючи то про осередки книгодрукування, то про авторів, то про окремі книжкові з‘яви, які ставали раритетами невдовзі після їхньої появи на світ.